Persondata

Podcast Persondata

Persondataloven er relevant for alle virksomheder der behandler data om identificerbare personer. Det gælder IT, marketing, HR, kundehåndtering og meget mere. En ny EU-forordning er på vej, og den medfører væsentlige ændringer og markante bøder, hvis loven ikke overholdes. Rasmus Lund forklarer her hvad man må og ikke må på persondataområdet, og hvad der er på vej.