Supplerende oplysninger om DELACOUR Advokatpartnerselskab

 

DELACOUR Advokatpartnerselskab, CVR-nr. 33 365 365, er etableret på følgende fysiske adresser i Danmark:

Portland Towers, Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Åboulevarden 13
DK-8000 Aarhus C

Sønderlandsgade 44
DK-7500 Holstebro


DELACOUR Advokatpartnerselskab kan kontaktes på telefonnummer +45 7011 1122 og på telefax +45 7011 1133 samt på e-mailadresse delacour@delacour.dk.

DELACOUR Advokatpartnerselskab er organiseret som et partnerselskab (P/S), hvori DLC Komplementarselskab ApS (CVR-nr. 33 36 46 95) er fuldt ansvarlig deltager, og hvori en række personer og advokatselskaber er aktionærer. DELACOUR Advokatpartnerselskab er medlem af brancheorganisationen Danske Advokater, og samtlige advokater hos DELACOUR Advokatpartnerselskab er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark, ligesom alle advokater hos DELACOUR Advokatpartnerselskab er en del af Advokatsamfundet.

DELACOUR Advokatpartnerselskab og samtlige advokater hos DELACOUR Advokatpartnerselskab er underlagt Advokatsamfundets etiske regler. Reglerne findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

For så vidt angår de regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, henvises til retsplejelovens §§ 119-147 og den i medfør heraf udstedte følgelovgivning. De til enhver tid gældende regler er tilgængelige på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Klager over DELACOURs rådgivning og/eller salærer kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

DELACOUR Advokatpartnerselskab og alle advokater hos DELACOUR Advokatpartnerselskab er dækket af en ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti tegnet hos forsikringsselskabet Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokater hos DELACOUR Advokatpartnerselskab uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Codan har følgende kontaktoplysninger:

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
www.codan.dk

DELACOUR Advokatpartnerselskab har ikke tegnet en ikke-lovpligtig eftersalgsgaranti.

DELACOUR Advokatpartnerselskabs ydelser over for erhvervsdrivende har ikke en på forhånd fastsat pris. Prisoplysninger overfor forbrugere vil blive givet til den enkelte klient.

DELACOUR Advokatpartnerselskab anvender standardiserede forretningsbetingelser. DELACOUR Advokatpartnerselskab anvender således aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, således som det fremgår af forretningsbetingelserne for DELACOUR Advokatpartnerselskab, som kan ses her.

Klager over eller spørgsmål vedrørende det udførte arbejde kan i øvrigt rettes til DELACOUR Advokatpartnerselskab på telefonnummer +45 70 11 11 22 og på telefax +45 70 11 11 33 samt på e-mailadresse delacour@delacour.dk.