Ledelse

DELACOUR er et advokatpartnerselskab (P/S), der drives af en partnerkreds, som har udpeget en bestyrelse bestående af medlemmer blandt partnerne. 
Bestyrelsen består af:

Direktør for Shared Services Peter Mejlby er ansvarlig for den daglige ledelse og har det overordnede ansvar for Økonomi, HR, IT og Markedsføring.

Den faglige ledelse foregår i de enkelte teams, som hver er ledet af en teampartner.