DELACOURs undervisere


I DELACOUR er der flere medarbejdere, der ved siden af deres arbejde som jurist også underviser på universiteter, andre uddannelsesinstitutioner samt uddannelsescentre inden for forskellige brancher.

 • Anders Boserup Lauridsen er manuduktør i Formueret I & II hos Aspiri A/S, og underviser i finansieringsret på Aarhus Universitet.

 • Carl Erik Skovgaard underviser hos Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg i faget Bestyrelsesarbejde i pengeinstitutter. Desuden holder Carl Erik foredrag og undervisning om driftsøkonomiske emner og bestyrelsesarbejde i selskaber.

 • Emil Sepstrup Jensen er manuduktør ved Københavns Universitet og underviser i obligationsret.

 • Flemming Bastholm er ekstern lektor på Aarhus Universitet og underviser i international erhvervsret og konkursret.
 • Henrik Frandsen underviser i Sø- og transportret på Aarhus Business College.

 • Jens Højmark er ekstern lektor på Aarhus Universitet og underviser i konkursret.
 • Jesper Petersen Bach er ekstern lektor på Aarhus Universitet og underviser i udbudsret. Jesper underviser desuden i udbudsret i regi af Teknisk Landsforbund og Byggeplads.dk.

 • Kim Rasmussen underviser i civilproces ved Aarhus Universitet.

 • Lars Gregersen underviser i Garantier i entrepriseretten hos JUC.

 • Lars H. Nielsen og Johnny H. Madsen underviser i landbrugsret for Advokaternes HR.

 • Per Buttenschøn underviser hos Advokaternes HR i "Bliv klædt på til advokateksamen og retssagsprøven"