Seminarer og kurser om de nye AB18-vilkår

Entrepriseret  Skrevet den 01.03.2018

AB18 og ABR18 er nu sendt i høring. DELACOUR holder seminarer og kurser om de nye standardvilkår

I. AB18 og ABR18 er sendt i høring.

I begyndelsen af februar 2018 sendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udkast til AB18 og ABR18 til høring.

Alle byggeriets parter har mulighed for frem til den 12.3.2018 at afgive høringssvar. Der er således mulighed for at kommentere udkastene og foreslå ændringer, som udvalget bag udkastene derefter vil gennemgå og i påkommende fald indarbejde i udkastene eller forholde sig til i forarbejderne, når de endelige udgaver af AB18 og ABR18 og forarbejderne frigives den 7.5.2018.

Udvalget bag udkastene repræsenteret ved tidligere højesteretsdommer Niels Grubbe deltog i en høringskonference i København den 21.2.2018, hvor nogle af tankerne bag de nye standardvilkår blev præsenteret. Derefter var der oplæg ved flere repræsentanter for byggeriets parter om emner af særlig interesse.

På høringskonferencen fremstod det klart, at udvalget bag de nye standardvilkår har arbejdet ambitiøst i forhold til at føre standardvilkårene ajour og et stykke ind i fremtiden, ligesom det har været formålet at gøre standardvilkårene mere internationale og dermed mere spiselige for udenlandske aktører.

Derudover fremkom flere af landets førende juridiske forfattere på høringskonferencen med deres forslag til yderligere tilføjelser til de nye regelsæt, hvor de blandt andet hentede inspiration fra vores nordiske nabolande.

Det står klart, at meget vil blive ændret i forhold til det kendte system med ABR89, AB92 og ABT93, og det vil derfor givetvis kræve nogen tilvænning at anvende de nye standardvilkår, når de træder i kraft den 1.1.2019.

II. DELACOUR afholder seminarer vedrørende de nye standardvilkår

Som tidligere annonceret afholder arkitekt Kim Christiansen og advokat Lars Gregersen seminarer om de nye standardvilkår i løbet af marts måned. Der er tale om 3 ens seminarer. Der er enkelte pladser tilbage på seminarerne tirsdag den 20.3.2018 og torsdag den 22.3.2018 fra kl. 16.00 – 18.00. Tilmelding kan ske til bvi@delacour.dk.

På seminarerne gennemgår vi på det overordnede plan blandt andet følgende.

AB18 vedrørende entreprise, herunder

 • De nye aftalers opbygning og indhold
 • Ændringer i forhold til det hidtil gældende vilkår om

  • Ekstraarbejder
  • Forsinkelseskrav/dagbod
  • Bygherres ændringsret og entreprenørens betalingskrav
  • Mangler og aflevering

ABR18 vedrørende rådgivning, herunder

 • Honorarformer
 • Omprojektering/omprojekteringsklausuler
 • Rådgiveransvar
 • Tvistløsning

Praktiske oplysninger:

Seminarerne er gratis, og de afholdes tirsdag den 20.3.2018 og torsdag den 22.3.2018, begge dage i tidsrummet 16.00 – 18.00 med en kort pause undervejs. Der udleveres relevant kursusmateriale, ligesom der undervejs vil være adgang til vand, kaffe og the.

Seminarerne afholdes hos DELACOUR på Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C.
Der kan parkeres i Sallings P-hus eller i DOKK1.

Tilmelding sker ved senest den 12.3.2018 at sende en mail til bvi@delacour.dk med angivelse af navn(e) på hver deltager.

 

III.    Halvdages kurser vedrørende ABR18 og AB18.

Der er planlagt halvdages kurser som følger:

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 09.00 - 13.30

Bygherre/totalentreprenør og rådgiver (ABR18)

 • Rådgivningsaftalens opbygning
 • Rådgivningens former
 • Honorarformer
 • Ophavsret
 • Ansvar for projekteringsfejl/tilsyn, budgetoverskridelser og udbud
 • Ansvar for tidsfristoverskridelser, omprojektering/omprojekteringsklausuler
 • Forsikringsdækning
 • Udskydelse, standsning og ophævelse
 • Tvistløsning

Onsdag den 16.5.2018 kl. 09.00 – 13.30

Bygherre og entreprenør (AB18/ABT18)

 • De nye aftalers opbygning og indhold
 • Ændringer i forhold til de hidtil gældende vilkår
 • Nye regler i forhold til de hidtil gældende vilkår

 

Når høringsudkastet til de nye AB-vilkår foreligger, vil kursusbeskrivelsen blive opdateret.
 

Torsdag den 17.5.2018 kl. 09.00 – 13.30

Bygherre og entreprenør (AB18/ABT18)

 • De nye aftalers opbygning og indhold
 • Ændringer i forhold til de hidtil gældende vilkår
 • Nye regler i forhold til de hidtil gældende vilkår

Praktiske oplysninger:

Kurserne vil gå i dybden med de nye aftalevilkår, og der udleveres relevant kursusmateriale, ligesom der undervejs er adgang til kaffe, the og vand og omkring frokost serveres en let anretning inkl. i kursusgebyret, som er fastsat til kr. 2.900,00 ekskl. moms pr. deltager. Ved flere deltagere fra samme virksomhed – spørg da efter pris. Alternativt er du velkommen til at rette henvendelse, såfremt der ønskes tilbud på et internt kursus i din virksomhed.

Vær opmærksom på, at prisen gælder hvert halvdages kursus for sig, og at kurserne den 16.5.2018 og 17.5.2018 er ens. Ønsker du en indføring i ABR18 og AB18, skal du altså vælge kurset den 15.5.2018 vedrørende ABR18 og et af kurserne den 16.5.2018 eller 17.5.2018 vedrørende AB18.

Kurserne afholdes hos DELACOUR på Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C.
Der kan parkeres i Sallings P-hus eller i DOKK1.

Tilmelding sker ved senest den 25.4.2017 at sende en mail til bvi@delacour.dk med angivelse af navn(e) på hver deltager.