Køb af andelsbolig – hvad bør du være opmærksom på?

Fast ejendom og entreprise  Andelsboligforeningsret  Skrevet den 05.03.2018

Overvejer du at købe en andelsbolig, er der en række forhold som du bør være opmærksom på, idet et sådant køb adskiller sig fra et ejerboligkøb.

Der er en række forhold, du bør være opmærksom på, inden du vælger andelsboligen frem for ejerboligen. Andelsboliger har ofte en lavere købspris end sammenlignelige ejerboliger. Du betaler heller ikke ejendomsværdiskat for din andelsbolig, fordi du, modsat ved en ejerbolig, ikke ejer den. Man hæfter som andelsboligejer for andelsforeningens gæld sammen med de øvrige andelsboligejere. Det er derfor vigtigt, at sætte sig grundigt ind i vedtægterne og foreningens regnskab.

Nedenfor oplistes et par gode råd til, hvordan du undgår at falde i andelsboligfælderne, samt en række forhold, du bør være særlig opmærksom på.

Gør forarbejdet grundigt

Inden et køb er det vigtigt at gøre sit forarbejde. Det betyder, at der ligger en stor fordel i at gennemgå foreningens vedtægter, regnskaber, generalforsamlingsreferater mv., da det er med til at give et indtryk af, hvem man fremover skal dele sin økonomi med. Det er derfor en god idé at overveje, om ens egne forventninger og værdier stemmer overens med de øvrige andelshaveres samt foreningens forventninger og værdier.

Andelsboligforeningens økonomi

Som udgangspunkt hæfter man som andelshaver kun med sit indskud for foreningens forpligtelser. Af foreningens vedtægter kan der dog fremgå den undtagelse hertil, at andelshaverne hæfter personligt og solidarisk. Det betyder, at man hæfter med hele sin formue for hele foreningens gæld, hvorfor det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i vedtægterne før et køb, så man er klar over, hvilke forpligtelser man kan blive mødt med. Som andelshaver kan man nemlig risikere at blive tvunget til at betale, selvom man ikke er enig i en beslutning, som flertallet i foreningen har truffet.

Vær også særlig opmærksom på, hvilke lån foreningen har, og om driften løber rundt. Det anbefales, at man søger boligrådgivning for at sikre sig, at man har fået den rette indsigt i foreningens økonomi, og for at undgå de juridiske faldgrupper der kan være i forbindelse med køb af en andelsbolig.

Begrænset fremleje og forældrekøb

I mange andelsforeninger er der bopælspligt. Du bør derfor også være opmærksom på, om fremleje er tilladt i foreningen, hvis du ønsker at kunne fremleje lejligheden. Nogle foreninger tillader, at du kun fremlejer i højst 2 år, andre tillader det slet ikke. I nogle andelsboligforeninger er forældrekøb heller ikke tilladt. Du bør derfor også tjekke foreningens betingelser herom, såfremt du køber en andel, som er tiltænkt dit barn. 

Planlæg langsigtet

Der er mange omkostninger forbundet med at købe og sælge en bolig. Derfor bør man tænke langt ud i fremtiden, når man planlægger et boligkøb. De økonomiske forhold og privatlivet kan hurtigt ændre sig, så den bolig man har købt – efter nogle få år – ikke længere er ideel. Derudover bør man også sikre sig bedst muligt, eksempelvis ved oprettelse af testamente, ægtepagt, samejeoverenskomst mv.

 

Ønsker du rådgivning i forbindelse med køb af en andelsbolig eller anden bolig, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, som står klar til at yde kvalificeret rådgivning i forbindelse med boligkøb.