Overdragelse af fast ejendom fra forældre til børn

Fast ejendom og entreprise  Privatret  Skrevet den 04.07.2018

Overvejer du at overdrage din faste ejendom til dine børn? Hvis ja, så bør du overveje at gøre det inden SKAT’s nye ejendomsvurderinger sendes ud.

Den nye ejendomsvurderingslov, som trådte i kraft den 1. januar 2018, indeholder et helt nyt ejendomsvurderingssystem. Det nye system kan få betydning for ejendommens offentlige værdisætning og dermed for de skatter og afgifter, der skal betales i forbindelse med overdragelse af fast ejendom fra forældre til deres børn.

Værdiansættelsen

I dag og indtil de nye ejendomsvurderinger foreligger, fastsættes ejendommens værdi, ved overdragelse af fast ejendom mellem forældre og deres børn, som udgangspunkt til den seneste offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Dette følger af værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Dette cirkulære vil blive ændret med det nye system.

Det nye ejendomsvurderingssystem indebærer, at værdiansættelsen kan foretages inden for et interval på +/- 20 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Det lyder umiddelbart fordelagtigt, men når man ser nærmere på det, er det i de fleste tilfælde ikke en fordel.

De seneste offentlige ejendomsvurderinger er foretaget i 2011, og det forventes med de nye ejendomsvurderinger, at der vil ske en markant stigning i den offentlige værdi af fast ejendom. Det gælder især for så vidt angår ejerlejligheder i landets største byer. Ejendomsvurderingerne vil forventeligt afspejle ejendommens markedsmæssige handelsværdi i langt større omfang end, hvad der er tilfældet i henhold til den nuværende praksis.

Hvad betyder ændringerne i praksis?

Når de nye ejendomsvurderinger er sendt ud, og den nye ordning er trådt i kraft hos SKAT, vil fast ejendom kunne overdrages fra forældre til børn for den nyvurderede offentlige værdi +/- 20 %. I de fleste tilfælde vil det, som ovenfor nævnt, ikke være en fordel i forhold til nu, nemlig henset til størrelsen på den forventede stigning af den offentlige ejendomsværdi.

Såfremt du ejer fast ejendom, og går med overvejelser omkring at overdrage denne til dine børn, vil det formentlig, i hvert fald såfremt ejendommen har en lav offentlig ejendomsvurdering efter den nuværende praksis, være fordelagtigt for dig og dine børn at overdrage ejendommen efter de nuværende regler. Dermed undgår I, at overdragelsen falder ind under værdiansættelsesreglerne i det nye ejendomsvurderingssystem. 

Ønsker du hjælp til at overdrage din faste ejendom til dine børn, eller ønsker du at vide mere om mulighederne herfor, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, der kan være dig behjælpelig hermed.