DELACOUR bidrager til elitemodulet på Aarhus Universitet

Udbudsret  Skrevet den 02.07.2018

En partner fra DELACOUR (snart DLA Piper) har på flere måder bidraget til elitemodulet på AU.

Partner i DELACOUR (snart DLA Piper), Jesper Petersen Bach, har udarbejdet en opgave samt vejledt de studerende på elitemodulet på Aarhus Universitet. 

Elitemodulet er et forløb for særligt udvalgte jurastuderende på kandidatuddannelsen på Aarhus Universitet. Elitemodulet udbydes i samarbejde med en række førende advokatfirmaer. Fagenes sammensætning og indhold er udviklet i samarbejde med de medvirkende advokatfirmaer for at sikre, at indholdet er rettet mod advokatsektoren og erhvervslivet i øvrigt.

Som en del af elitemodulet skal de studerende udarbejde en erhvervsjuridisk opgave. I år kunne de studerende vælge imellem følgende tre emner: Udbudsret, virksomhedsoverdragelse og immaterialret. 

Jesper Petersen Bach har, i samarbejde med professor Michael Steinicke fra Aarhus Universitet, virket som opgavestiller og vejleder for den erhvervsjuridiske opgave i udbudsret.

Opgaven behandlede udbudsretlige emner som bl.a. ændringer af kontrakten og skræddersyet byggeri.

Jesper Petersen Bach udtaler om forløbet: ”Jeg har i mange år undervist på Aarhus Universitet. Det har været en fornøjelse at få lov til at undervise en flok meget dygtige studerende på en helt ny og meget mere praktisk relevant måde – ikke mindst på grund af det fortrinlige og inspirerende samarbejde med professor Michael Steinicke. Vi bidrager meget gerne til eliteforløbet igen.