Seminarer og kurser om de nye AB18-vilkår

Entrepriseret  Skrevet den 30.01.2018

De nye AB18-vilkår forventes sendt i høring primo februar måned, og derfor afholder DELACOUR over de næste måneder en række seminarer og kurser om emnet.

I. AB18 – De nye aftalevilkår for byggeriet

Siden foråret 2015 har aftalevilkårene indenfor byggeriet været under revision i et til formålet nedsat udvalg med en række af byggeriets parter.

AB-systemet består som bekendt af aftalevilkårene AB92, ABT93 og ABR89, og disse har nu fungeret i 25 år eller mere, hvorfor en revision har været påkrævet.

Det må forventes, at de nye aftalevilkår, som foreløbig benævnes AB18 vil være ajour med udviklingen indenfor byggeriet, og at de vil sikre et velfungerende og gennemsigtigt aftalesystem, som også kan anvendes, når udenlandske rådgivere og entreprenører virker i Danmark.

Arkitekt Kim Christiansen og advokat Lars Gregersen vil fortsætte de seneste sæsoners seminarrække med 3 seminarer i marts måned, hvor der gives en forsmag på, hvad der må forventes af ændringer, og senere vil der blive afholdt ½-dages kurser, hvor der gås i dybden med de standardvilkår, som forventes udgivet den 7.5.2018.

II. Seminarer torsdag den 8.3.2018. tirsdag den 20.3.2018 og torsdag den 22.3.2018 kl. 16.00 – 18.00
Der afholdes seminarer, hvor der gives en forsmag på det AB-aftalesæt, som forventes færdiggjort og udgivet primo maj måned d.å. På seminarerne gennemgår vi på det overordnede plan blandt andet følgende:

AB-aftalerne vedrørende entreprise, herunder

 • De nye aftalers opbygning og indhold
 • Ændringer i forhold til det hidtil gældende vilkår om
  • Ekstraarbejder
  • Forsinkelseskrav/dagbod
  • Bygherres ændringsret og entreprenørens betalingskrav
  • Mangler og aflevering

Endvidere gennemgås de dele af de nye AB-aftaler, som særligt vedrører rådgiverforhold og herunder

 • Honorarformer
 • Omprojektering/omprojekteringsklausuler
 • Rådgiveransvar
 • Tvistløsning

Seminarernes indhold opdateres, når de nye AB-vilkår er offentliggjort til høring.

Praktiske oplysninger:
Seminarerne, der har ens indhold, afholdes torsdag den 8.3.2018, tirsdag den 20.3.2018 og torsdag den 22.3.2018 i tidsrummet 16.00 – 18.00 med en kort pause undervejs. Der udleveres relevant kursusmateriale, ligesom der undervejs vil være mulighed for vand, kaffe og te. Seminarerne er gratis, og vi forbeholder os ved for få eller for mange tilmeldte at flytte de tilmeldte til et af de andre nævnte tidspunkter. Bekræftelse på deltagelse vil blive udsendt senest en uge før seminarets afholdelse.

Seminarerne afholdes hos DELACOUR på Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C.

Der kan parkeres i Sallings P-hus eller i DOKK1.

Der udleveres relevant kursusmateriale hver aften.

Tilmelding sker ved senest den 1.3.2017 at sende en mail til bvi@delacour.dk med angivelse af navn(e) på tilmeldte.

Du er naturligvis velkommen til at invitere kolleger med til seminarerne. Tilmelding af disse sker på samme måde som ovenfor.

Har deltagerne supplerende ønsker til de enkelte punkter eller andre emner, som kunne tænkes belyst/uddybet, så send gerne en mail til bvi@delacour.dk eller lgr@delacour.dk.

III. ½-dages kurser tirsdag den 15.5.2018, onsdag den 16.5.2018 og torsdag den 17.5.2018 fra kl. 09.00 – 13.30
De nye AB-vilkår forventes frigivet den 7.5.2018, hvorfor vi afholder ½-dages kurser henholdsvis tirsdag den 15.5.2018, onsdag den 16.5.2018 og torsdag den 17.5.2018 i tidsrummet 09.00 – 13.30, og kurserne forventes ”vinklet sådan”, at der den 15.5.2018 vil være fokus på forholdet mellem bygherre og rådgiver (ABR), og den 16.5.2018 samt den 17.5.2018 vil der være fokus på forholdet mellem bygherre og entreprenører (AB/ABT) med udgangspunkt i de nye AB-vilkår.

Programmet ser ud som følger:

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 09.00 - 13.30
Bygherre/totalentreprenør og rådgiver (ABR)

 • Rådgivningsaftalens opbygning
 • Rådgivningens former
 • Honorarformer
 • Ophavsret
 • Ansvar for projekteringsfejl/tilsyn, budgetoverskridelser og udbud
 • Ansvar for tidsfristoverskridelser, omprojektering/omprojekteringsklausuler
 • Forsikringsdækning
 • Udskydelse, standsning og ophævelse
 • Tvistløsning

Onsdag den 16.5.2018 kl. 09.00 – 13.30
Bygherre og entreprenør (AB/ABT)

 • De nye aftalers opbygning og indhold
 • Ændringer i forhold til de hidtil gældende vilkår
 • Nye regler i forhold til de hidtil gældende vilkår

Når høringsudkastet til de nye AB-vilkår foreligger, vil kursusbeskrivelsen blive opdateret.

Torsdag den 17.5.2018 kl. 09.00 – 13.30
Bygherre og entreprenør (AB/ABT)

 • De nye aftalers opbygning og indhold
 • Ændringer i forhold til de hidtil gældende vilkår
 • Nye regler i forhold til de hidtil gældende vilkår

Når høringsudkastet til de nye AB-vilkår foreligger, vil kursusbeskrivelsen blive opdateret.

Praktiske oplysninger:
Kurserne vil gå i dybden med de nye aftalevilkår, og der udleveres relevant kursusmateriale, ligesom der undervejs er adgang til kaffe, te og vand og omkring frokost serveres en let anretning inkl. i kursusgebyret, som er fastsat til kr. 2.900,00 ekskl. moms pr. deltager. Ved flere deltagere fra samme virksomhed – spørg da efter pris. Alternativt er du velkommen til at rette henvendelse, såfremt der ønskes tilbud på et internt kursus i din virksomhed.

Kurserne afholdes hos DELACOUR på Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C.

Der kan parkeres i Sallings P-hus eller i DOKK1.

Der udleveres relevant kursusmateriale.

Kursusgebyret for deltagelse i ½-dages kurserne er fastsat til kr. 2.900,00 ekskl. moms. Såfremt AB-vilkårene ikke offentliggøres i henhold til den foreliggende tidsplan, forbeholdes kurserne flyttet til et senere tidspunkt. I så fald kan kursusgebyret refunderes eller overføres til et nyt kursus.

Tilmelding sker ved senest den 25.4.2017 at sende en mail til bvi@delacour.dk med angivelse af navn(e) på tilmeldte.

Du er naturligvis velkommen til at invitere kolleger med til seminarerne. Tilmelding af disse sker på samme måde som ovenfor.

Har deltagerne supplerende ønsker til de enkelte punkter eller andre emner, som kunne tænkes belyst/uddybet, så send gerne en mail til bvi@delacour.dk eller lgr@delacour.dk.