Udlejer du din helårsbolig eller dit sommerhus?

Fast ejendom og entreprise  Privatret  Skrevet den 15.08.2018

Læs her hvilken betydning de nye skatteregler på området får for dig som udlejer.

Den 15. maj 2018 blev et bredt politisk flertal enige om at lempe skattevilkårene for udlejning af blandt andet sommerhuse og helårsboliger, når der er tale om korttidsudlejning gennem tredjepart.. Reglerne forventes vedtaget ved lov i efteråret 2018, men får tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018. Læs her hvilken betydning reglerne får for dig som udlejer.

Regeringen har et ønske om at sætte en stopper for skattesnyd i forbindelse med udlejning gennem deleøkonomiske platforme som eksempelvis Airbnb. Derfor har regeringen sammen med en række øvrige partier indgået en bred aftale, der skal gøre det mere fordelagtigt at udleje sin bolig, så længe udlejningen sker igennem en tredjepart, der indberetter lejeindtægterne til SKAT. Aftalen betyder også, at der indføres et loft for, hvor mange dage om året, man må udleje sin helårsbolig.

Udlejning af helårsbolig

Selvom aftalen generelt lemper skattevilkårene for kortvarig udlejning af helårsboliger, vil de nye regler påvirke dig som udlejer forskelligt, alt afhængigt af hvor meget din ejendom er værd.

Hidtil har boligejere haft et årligt skattefrit bundfradrag på 1,33 % af ejendomsværdien, dog mindst 24.000 kroner. Det har således hidtil kun være den leje, der oversteg det nævnte, der delvist skulle betales skat af. De nye regler forenkler bundfradraget og medfører, at bundfradraget fastsættes til 28.000 kroner årligt pr. ejendom uanset ejendomsværdien. Ændringen betyder en forringelse af vilkårene for husejere, der har en bolig med en ejendomsværdi på over 2,1 millioner kroner. Er boligen derimod mindre værd end 2,1 millioner kroner, vil bundfradraget blive højere efter de nye regler. Kun 60 % af den indkomst der overstiger bundfradraget, bliver beskattet som kapitalindkomst. Dette modsvarer til en vis grad den ulempe de nye regler medfører for den boligejer, hvis bolig overstiger 2,1 millioner kroner.

Det forenklede bundfradrag på 28.000 kroner gælder kun, hvis lejeindtægten indberettes til SKAT af en tredjepart, for eksempel Airbnb. Hvis man som udlejer selv indberetter lejeindtægten, udgør bundfradraget i stedet blot 11.000 kroner årligt pr. ejendom.

Foruden en ændring af bundfradraget får aftalen også betydning for, hvor mange dage om året din bolig må lejes ud. Man må således maksimalt leje sin bolig ud i op til 70 dage om året, såfremt udlejning sker gennem en tredjepart, der indberetter den fulde lejeindtægt til SKAT. Den enkelte kommune har imidlertid beføjelse til at udstede en specialtilladelse til, at der sker udlejning i op til 100 dage om året. Hvis der er tale om privat udlejning, kan boligen kun udlejes i op til 30 dage om året.

Udlejning af sommerhus

For sommerhusejere vil det, som følge af de nye regler, være muligt at tjene et betydeligt højere beløb skattefrit. Førhen var det muligt at tjene 21.900 kroner om året skattefrit, hvis man vel at mærke lejede sit sommerhus ud gennem et udlejningsbureau. Ved privat udlejning er bundfradraget 11.000 kroner i 2018.

De nye regler indebærer, at bundfradraget hæves til 40.000 kroner om året pr. ejendom, så længe udlejningen sker gennem et udlejningsbureau. Bundfradraget for privat udlejning fastholdes.

Det er fastslået, at bundfradraget på 40.000 kr. også er gældende for udlejning gennem Airbnb, såfremt selskabet indberetter indtægterne til SKAT. Ligesom ved udlejning af helårsbolig, skal kun 60 % af den indkomst, der overstiger bundfradraget beskattes.

Ønsker du rådgivning i forbindelse med udlejning af din ejendom, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, som står klar til at yde kvalificeret rådgivning i forbindelse med udlejning eller andre problemstillinger vedrørende fast ejendom.