Testamente: Spar arvinger for boafgift og støt en velgørende forening

Privatret  Dødsbobehandling og testamenter  Skrevet den 04.09.2017

Hvis du/I er barnløse, eller efterlader jer en personlig formue på mere en 2,5 mio. kr., kan et testamente spare jeres arvinger en del af boafgiften, og dermed forøge deres nettoarv. Samtidig støttes en velgørende forening. Det lyder måske næsten for godt til at være sandt, men det er det ikke.

Hvis du/I er barnløse, er jeres arvinger ofte søskende, nevøer/niecer eller venner og disse skal i modsætning til børn, børnebørn og andre livsarvinger betale den høje boafgift (36,25% i stedet for 15%). Afgiften kan dog reduceres ved oprette et testamente, og give jeres arvinger en afgiftsbesparelse.

Visse godkendte velgørende foreninger skal ikke betale afgift. Ved at testamentere omkring 30% af jeres formue til en velgørende forening, på betingelse af, at foreningen betaler boafgiften for jeres arvinger, kan jeres arvinger (hvis I har arvinger der skal betale 36,25% i afgift) få udbetalt en større andel af arven, end tilfældet havde været, hvis I ikke havde oprettet testamente. Procentsatsen kan afstemmes efter jeres ønske og formuens størrelse. Som udgangspunkt giver denne besparelse kun mening, hvis I efterlader jer en formue på mere end 500.000 kr. Den velgørende forening indsættes som legatar i boet, og får dermed ikke indflydelse på selve bobehandlingen, men får alene det kontante beløb udbetalt ved boets afslutning. 

Fordelen kan helt konkret vises med følgende eksempler:

Eksempler Paa Regnestykker Testamente2

I eksempel 2, stiger arven til din arving med kr. 30.707,50 samtidig med, at du giver kr. 78.042,50 til en velgørende forening. Er formuen i stedet på f.eks. 10. mio. kr., stiger arven til din arving med kr. 593.207,50 samtidig med, at du giver kr. 494.292,00 til en velgørende forening.


Hvis du efterlader dig en større personlig formue og vil begunstige dine livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn osv.) er der mulighed for at benytte samme metode, som ovenfor beskrevet. Ved at oprette testamente med begunstigelse af en velgørende forening, kan du forøge nettoarven til dine livsarvinger, og samtidig støtte et godt formål.

Vil du/I oprette testamente med en begunstigelse af en velgørende forening, eller har du lyst til at høre mere om dine muligheder, så kontakt advokat Stefan W. von Fintel.