Nyt videnssamarbejde om håndteringen af truslen fra hackerangreb

Erhvervsret / Corporate  Sø- og transportret  Internationale retsforhold  Forsikringsret  Skrevet den 25.10.2017

Truslen fra hackerangreb, vira og anden cyber-kriminalitet har tilføjet en helt ny dimension til det at drive virksomhed. Tidligere blev det opfattet som en fare, der kun ramte ”de andre”, men erfaringen viser, at enhver virksomhed uanset størrelse i dag bør forberede sig på at blive ramt.

Ikke ”hvis”, men ”når”
Metoderne til at gennemføre hackerangreb bliver stadig flere, og hackerne bliver konstant dygtigere til at finde hullerne i sikkerhedssystemerne.

Derfor er det ikke længere et spørgsmål om ”hvis vi bliver ramt”, men ”når vi bliver ramt”. Selv stater og multinationale virksomheder med et stort beredskab bliver udsat for hackerangreb.

Dyrt at blive ramt
Vi er forbi det punkt, hvor virksomheder kun skal fokusere på løsninger til at undgå angreb. Skades- og tabspotentialet ved et hackerangreb kan i bedste fald være dyrt for virksomheden og i værste fald ødelæggende. Og da angreb vil forekomme, er det nødvendigt med et præventivt og aktivt beredskab, for at reducere de negative konsekvenser.

Et ledelsesansvar
Det er afgørende for en virksomheds evne til at reducere de økonomiske konsekvenser efter et hackerangreb, at virksomhedens juridiske forhold er belyst før angrebet sker. Denne proces understøtter det mulige behov for forsikringer, som nøje kan tilpasses virksomhedens risici og dermed sikre den optimale dækning og pris.

En ansvarlig ledelse kan ikke sidde truslen overhørig. Forkert eller mangelfuld håndtering og indkapsling af risici vil ikke alene have konsekvenser for virksomheden, men også for den ansvarlige ledelse.

Styrk det samlede beredskab
På den baggrund har DELACOUR og mæglerhuset EDGE indgået et strategisk samarbejde, der skal styrke virksomheders beredskab.

EDGE og DELACOUR tilbyder en 360° gennemgang af jeres virksomhed, hvor der i samarbejde med virksomheden bl.a. ses på følgende:

Juridiske aspekter

  • Identificering af virksomhedens modpartseksponering.
  • Placeringen af den økonomiske risiko for et hackerangrebs indtræden.
  • Aftalte ansvarsbegrænsninger i forhold til hackerangreb. Er der restriktioner i aftalefriheden?
  • Hvordan forholder virksomheden sig til nuværende kontrakter i hackerangrebsmæssig henseende; kan uhensigtsmæssigheder repareres?
  • Lovvalgets betydning for implikationerne af et hackerangreb.

 Forsikringsmæssige aspekter

  • Gennemgang af eksisterende dækninger og identificering af mangelfuld dækning.
  • Etablering af nye ”residual”-løsninger, der tilpasses virksomhedens risici og juridiske ansvar og som tilbydes som tillæg til virksomhedens bestående forsikringer.
  • Tilbud om skræddersyede forsikringsløsninger til afdækning af risici over for virksomheden selv, kontraktparter og andre.
  • Løbende kontrol med og tilpasning af forsikringer i takt med, at virksomhedens risici ændres.

Den rigtige håndtering
Med denne meddelelse ønsker vi at skærpe jeres opmærksomhed på en aktuel fare, der desværre truer enhver virksomhed.

Skal jeres virksomhed have opbygget et beredskab, der er modstandsdygtigt over for hackerangreb og håndteringen heraf, er I velkomne til at kontakte os, med henblik på en nærmere drøftelse af de juridiske og forsikringsmæssige muligheder, I som virksomhed har. 

Tal med specialisterne
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Michael Weber, EDGE eller Thomas Bindseil-Hansen, DELACOUR.

Michael er specialist i rådgivning og afdækning af operationelle og finansielle risici relateret til hackerangreb på virksomheder.  
E: michael.weber@edgegroup.com 
T: +45 2122 0418

Thomas er specialiseret i internationale retsforhold, herunder kontraktkoncipering og tvister vedr. kontrakter. Thomas står i spidsen for DELACOURs dedikerede hold af advokater, der beskæftiger sig med Cyber Risk.
E: tha@delacour.dk 
T: +45 3172 3383