Afgiftsbesparelse for livsarvinger ved oprettelse af testamente

Privatret  Skrevet den 06.11.2017

Efterlader du dig en formue på mere end 5 mio. kr. til et eller flere børn eller børnebørn? I så fald kan du, med fordel oprette et testamente, hvori du begunstiger en velgørende forening.

Visse velgørende foreninger, godkendt af skatteministeren, er fritaget for betaling af boafgift af arv, der tilfalder dem. Listen over afgiftsfritagede foreninger, er lang, og omfatter velkendte foreninger som Red Barnet og Kirkens Korshær, mens også eksempelvis Moesgård Museum.

Herunder kan du se, hvor stor økonomisk forskel det kan gøre, hvis du testamenterer en andel af arven efter dig til en velgørende forening.

Efterlader du dig en eller flere livsarvinger – men har du ikke ved testamente begunstiget en velgørende forening – vil afgiftsberegningen af dit bo, såfremt du efterlader dig en formue på 5.000.000 kr., se således ud: 

Bobeholdning:                                                 kr. 5.000.000,00

Bundfradrag (2017-niveau):                              kr. 282.600,00

Samlet afgift (15 %)                                        kr. 707.610,00

Nettoarv til livsarvinger                                    kr. 4.292.390,00    

 

Hvis du efterlader dig en eller flere livsarvinger, og ønsker at begunstige disse mest muligt, kan man som nævnt, ved at testamentere en andel af den arv, man efterlader sig til en velgørende forening, spare livsarvingerne for boafgiften, således at de får udbetalt en større andel af den efterladte arv.

Hvor stor en andel der bør testamenteres til en velgørende forening, for at besparelsen giver mening, afhænger af størrelsen på din formue. En besparelse af denne art vil dog give mest mening, hvis du efterlader dig en formue på omkring 5.000.000 kr. eller derover, selvom der også kan spares boafgift på mindre formuer.

Såfremt du efterlader dig en eller flere livsarvinger, og har testamenteret 13 % af din arv til en godkendt velgørende forening, vil beregningen, hvis du efterlader dig en formue på 5.000.000 kr. se således ud: 

Bobeholdning:                                                 kr. 5.000.000,00

13 % til velgørende forening                             kr. 650.000,00

Bundfradrag (2017-niveau):                               kr. 282.600,00

Samlet afgift                                                   kr. 610.110,00

Resterende arv til velgørende forening:             kr. 39.890,00

Nettoarv til livsarvinger                                    kr. 4.350.000,00    


Som beregningerne ovenfor viser stiger arven til dine arvinger med 57.610,00 kr., samtidig med, at den velgørende forening modtager 39.890,00 kr.

Den velgørende forening får karakter af legatar i boet efter dig. Det betyder, at foreningen ikke får nogen indflydelse på selve boets behandling, men alene er berettiget til at modtage det kontante beløb, der er tildelt den i testamentet. 

Tal med DELACOUR
Er du interesseret i at høre mere om fordelene og mulighederne for begunstigelse af en velgørende forening, eller ønsker du at få oprettet et testamente, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, der vil være behjælpelig med dette.