Ny ejendomsvurderingslov på vej – hvilken betydning har den for dig?

Fast ejendom og entreprise  Skrevet den 19.05.2017

Regeringen og en række andre partier i Folketinget har indgået forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem, og i forlængelse heraf har Skatteministeriet udarbejdet et udkast til den nye ejendomsvurderingslov.

Efter gældende ret foretages en ejendomsvurdering på grundlag af en ejendoms handelsværdi. Efter de nye regler vil vurderingen skulle foretages på baggrund af den forventede kontante værdi af en ejendom af den pågældende type. Dette sker under hensyntagen til ejendommens alder, størrelse, beliggenhed og andre omstændigheder, der kan have betydning for kontantværdien. Ændringen medfører således, at beskatningsgrundlaget for ejendommen i højere grad bliver objektiviseret.

Fastsættelsen af ejendomsværdien afhænger af, hvilken type ejendom der er tale om. Ved ejerboliger fastsættes ejendomsværdien under hensyn til, hvilken pris sammenlignelige boliger har. Ved erhvervsejendomme fastsættes ejendomsværdien kun, hvis den har betydning for betaling af dækningsafgift, eller hvis der er tale om en ”blandet ejendom”. Ved landbrugs- og skovejendomme videreføres de gamle regler, således at de gennemsnitlige hektarpriser er afgørende for vurderingen. Der er dog den praktiske ændring, at vurderingerne løbende indekseres.

Skatteministeriet har endvidere udarbejdet udkast til nye klageregler i forhold til ejendomsvurderingen. Det fremgår heraf, at ejendomsværdien og grundværdien fremover kun kan ændres ved klage, hvis vurderingen afviger med mere end 20 pct. i forhold til handelsværdien. Denne ændring er begrundet i, at SKAT fremover skal indrømmes en skønsmargin, således at de kan skønne forkert med op til 20 pct., da det ofte har vist sig at være vanskeligt for SKAT at vurdere den præcise værdi. Dem, der har betalt grundskyld og/eller ejendomsværdiskat på baggrund af en for høj vurdering, får automatisk det for meget betalte tilbagebetalt, hvis den hidtidige vurdering overstiger den nye vurdering med mere end 20 pct. Denne tilbagebetaling sker enten efter udløbet af klagefristen for den nye vurdering, eller efter at en eventuel klagesag om den nye vurdering er afsluttet. Ved eventuel tilbagebetaling får man samme procenttillæg af tilbagebetalingsbeløbet, som ved overskydende skat.

Ændring af klagestrukturen medfører endvidere, at klagesager fremover skal behandles af lokale vurderingsankenævn. Det får den betydning, at der ikke længere er ret til omkostningsgodtgørelse - tværtimod ændres gebyret for at rejse en klagesag fra de nugældende kr. 500,00 til kr. 1.000,00.  Ønsker man at klage over en ny ejendomsvurdering, gælder der en frist på tre måneder fra tidspunktet for modtagelsen af vurderingen. Formålet med ændringerne i klagestrukturen er et forsøg på at begrænse antallet af klager over ejendomsvurderinger og i øvrigt at lette klagebehandlingen for myndighederne.

 Den nye ejendomsvurderingslov forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Kontakt advokat Stefan W. von Fintel, svf@delacour.dk, hvis du har spørgsmål.