Moderne landmark med historisk kerne

  Skrevet den 15.12.2017

På Nordhavnen blomstrer Århusgadekvarteret frem, som er Københavns nye havnekvarter. Her knejser de ikoniske Portland Towers, hvor DELACOUR snart flytter ind. Kom med bag om byggeriet, hvor historiske rammer møder moderne arkitektur.

I det nye Århusgadekvarter på Nordhavnen forenes fortid og fremtid i Portland Towers. Som en glimtende klædedragt har et moderne byggeri lagt sig i en ring om to grå betonsiloer, og pustet nyt liv i et lukket kapitel. Tungt og let flettes smukt sammen, og et stykke historie genopstår i en moderne fortolkning.

Portland Towers ligger på Sandkajen, som blev etableret i 50'erne og 60'erne. Siloerne, som byggeriet omkranser, blev opført af Aalborg Portland i 1979 til brug for opbevaring af cement. Og man kan levende forstille sig, hvordan skibstrafikken har lagt vejen forbi kajen, og læsset cement direkte over i siloerne. Konstruktionerne kommer stadig til at tjene til erhvervsformål fremover, men nu bliver det fra de lyse kontorer med den unikke udsigt på siderne af siloerne, hvor også DELACOURs københavnske afdeling fremover skal holde til.

Hvis nu vi skærer et kontor over…

NCC har været udvikler på projektet, mens arkitekten bag er Design Group Architects. Og hvordan opfinder man så en ’tilbygning’ som Portland Towers? Niels Fribo, der er direktør i NCC Property Development, og som har været inde over byggeriet helt fra starten fortæller: ”Da man skulle finde ud af, hvordan man kunne bygge videre på de runde siloer, prøvede man alle mulige kombinationer af: Skulle man bygge indeni eller udenpå, skulle bygningerne være lige høje og lige brede?

I samtale med arkitekten går det op for Niels Fribo, at den mest simple løsning faktisk er den mest brugbare: De tager et almindeligt kontorlandskab, skærer det over på midten og folder det omkring den runde kerne. Portland Towers er født - med mest muligt facade, hvilket giver mest muligt lys og udsigt. Dermed får alle en god kontorplads. Som Niels Fribo siger: ”Det eneste vi ikke kan tilbyde, er et hjørnekontor.

Selv den nederste etage nyder godt af udsigten, da bygningen starter på 6. sal. Dermed bliver udsigten heller ikke blokeret for de omkringliggende naboer, hvilket er med til at skabe luft omkring bygningen. I kernerne af siloerne er trapper, elevatorer, depot og omklædningsrum placeret, som derfor ikke unødigt optager plads.

Bæredygtighed i fugleperspektiv

Byggeriet er skabt ud fra en filosofi om, at det ikke er nødvendigt at nedlægge gammelt, for at opføre nyt. Der kan tværtimod være muligheder i det eksisterende, som med kreativ tankegang og ambitioner, kan drives mod nye højder. Hele Århusgadekvarteret opføres ud fra denne filosofi, så området vil i høj grad blive præget af en historisk kvalitet.

Der er fornuftige aspekter i genanvendelsen af de knap så æstetiske betonsiloer. For under de mange tons cement gemmer der sig en betonplade, som strækker sig seks meter ud fra siloerne, for at kunne bære vægten. Betonpladen står igen på 116 stålpæle, der er funderet 10 meter nede i den danske kalk. Med genanvendelsen af siloerne har man altså både sparet et fundament til et nyt byggeri, samt nedbrydning og bortskaffelse af det eksisterende fundament og selve siloerne.

I tråd med den bæredygtige tankegang, er byggeriet Portland Towers også med til at sætte nye standarder for miljøcertificerede kontorer. Byggeriet er certificeret i henhold BREEAM, som er verdens førende vurderingsmetode af bæredygtighed i bygninger. Her vurderes en lang række faktorer, hvoraf energi kun udgør en tredjedel. Og det bæredygtige aspekt er tænkt ind hele vejen rundt: ”Et helt konkret tiltag vi har gjort for at fremme bæredygtigheden har været, at indrette uforstyrrede redekasser til vandrefalken på toppen af bygningen, da vi håber på at kunne tiltrække den til området”, fortæller Niels Fribo.

Funktion i fokus – æstetik i højsæde

De 59 meter høje Portland Towers består primært af funktionelle materialer som beton og glas. Men faktisk belaster tilbygningen kun siloerne med en tredjedel af den vægt, som de var projekteret til at kunne bære, da de stadig tjente som cementbeholdere. De mange glaspartier har fået en coating, som reflekterer solstrålerne, så der trænger mindre strålevarme ind.

Ud over funktionalitet har æstetikken været i højsæde ved udviklingen af det arkitektoniske udtryk. For at skabe den visuelle lethed, som er kendetegnende for bygningerne, har man bygget uden på siloen med de svævende etagedæk. På undersiden af bygningerne spejler vandet sig, hvilket er med til at give indtryk af elegance og en sammensmeltning med omgivelserne. En gammel mellembygning er også fjernet, så der er frit udsyn mellem siloerne. Endelig er selve siloerne forhøjet med seks meter, så de rejser sig over kontoretagerne og forstærker oplevelsen af kontordækkene som noget, der er tilføjet de oprindelige silorør.

Vidensdeling på 9. sal

Portland Towers er et oplagt tilholdssted for et moderne videnshus – tæt på byen og de gode transportmuligheder. Administrerende direktør i DELACOUR, Peter Mejlby, begrunder bl.a. flytningen til Nordhavnen som følger: ”Med de nye faciliteter i Portland Towers får vi et moderne kontor, med den plads der passer til vores behov. Vi får åbne og lyse lokaler på 9. sal med udsigt over vandet og Københavns kystlinje.” På den måde bliver DELACOURs placering i København en god spejling af domicilet i Aarhus, som også er placeret tæt på både havn og by.

Kunderne får formentlig den bedste oplevelse, når de besøger DELACOUR i København fremover. Mødelokalerne ligger nemlig øverst, på 12. etage, hvorfra der også er adgang til en stor tagterrasse. ”Vi får et lyst og indbydende kontor, der i endnu højere grad understøtter vidensdeling og giver grundlag for øget dynamik”, siger Peter Mejlby. DELACOURs mange specialister vil opleve et kontorareal, der indbyder til tværgående samarbejde og dermed en endnu bedre udnyttelse af de ressourcer organisationen råder over.

Risikoen ved at være first-mover

Portland Towers var den første bygning der stod klar i Århusgadekvarteret. Der gik kun knap 2½ år, fra de indledende møder med arkitekten og til bygningen stod indflytningsklar. Og generelt er det gået meget hurtigt, med at få bygget i området.

Der kan dog være en risiko ved at være de første der bygger og flytter ind på et nyt område. Man risikerer både at der bliver for stille, hvis området ikke tiltrækker mere aktivitet, men man risikerer også, at der i nogle år er en masse byggerod og -støj. I Århusgadekvarteret er meget af byggeriet foregået samtidigt, så der ikke bliver for store gener for de første der flytter ind.

Og kan man leve med risikoen kan det også vise sig at være en god investering at være first-mover på et projekt som Nordhavnen, som er et område i rivende udvikling. Men overraskende nok er det, trods den store interesse, gået langsommere med at få udlejet kontorerne end forventet. Ifølge Niels Fribo kan det skyldes, at det er et ret markant statement at sende ud, når man lægger sit virksomhedsdomicil i Portland Towers, og det har måske afholdt nogle: ”Hvis man bor i et landmark, giver det automatisk mere synlighed. Så det er vigtigt at firmaprofilen passer ind i projektet. Ligesom med liebhaveri kan det tage tid at finde de helt rigtige lejere til denne type bygning”, forklarer han.

I dag er hele byggeriet lejet ud. DELACOUR glæder sig til at flytte ind. Og mon ikke også vandrefalken snart får indrettet sig på toppen af de tonstunge, fjerlette siloer. 

Foto af Erik Mårtensson