Registreringsafgiften nedsættes fra 180 % til 150 %

  Skrevet den 20.11.2015

Ved indgåelse af aftalen om finansloven for 2016 er der opnået enighed om at reducere den høje registreringsafgiftssats fra 180 % til 150 %. Dette vil med sikkerhed få konsekvenser for brugtbilsmarkedet.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2016. I den sammenhæng er der opnået enighed om at reducere registreringsafgiften fra 180 % til 150 %.

Nedsættelsen af registreringsafgiften får allerede virkning fra den 20. november 2015, hvor lovforslaget fremsættes.

Sænkelse af registreringsafgiften har været et ønske i mange år og vil alt andet lige betyde, at danskerne vil få råd til bedre og mere trafiksikre biler i fremtiden. Sænkelse af registreringsafgiften får dog ikke alene betydning for nye biler, idet værdien på brugtbilsmarkedet ligeledes vil falde.

På brugtbilsmarkedet vil sænkelse af registreringsafgiften få de største konsekvenser for de biler, hvor hele registreringsafgiften er indbetalt ved indregistrering af bilen. Der bør således arbejdes på en overgangsordning, hvor det bliver muligt at få godtgjort en del af den registreringsafgift, som skal dække indregistreringen i Danmark efter 20. november 2015, hvor nedsættelsen af registreringsafgiften træder i kraft. Der kunne eksempelvis indføres en overgangsordning, hvor bilejere kan opnå en godtgørelse, der svarer til den godtgørelse, som bilejere kan opnå ved udførelse af biler til udlandet.

Vi har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, om der bliver vedtaget en overgangsordning for brugtbilsmarkedet. Vi vil følge lovarbejdet tæt og informere herom, så snart der er nyt.

I det omfang der ikke bliver vedtaget en overgangsordning, er den økonomiske udfordring for biler indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift knap så udfordrende. Indtil 31. december 2015 er der mulighed for at foretage ændringer i de eksisterende leasingaftaler, hvorfor vi vil opfordre til, at leasingselskabernes portefølje bliver gennemgået.

Skulle der være spørgsmål til de afgiftsmæssige konsekvenser af allerede indregistrerede køretøjer, står DELACOUR og vores afgiftsspecialister naturligvis til rådighed.