Spar boafgiften: Betænk en velgørende organisation i testamentet

Dødsbobehandling og testamenter  Skrevet den 05.05.2015

Når man betænker godgørende foreninger og organisationer, efterlader man sig som udgangspunkt en større nettoarv til de øvrige arvinger.

Arv til de fleste velgørende organisationer er afgiftsfri. Hvis man testerer et beløb til en velgørende organisation på betingelse af, at organisationen skal betale boafgiften for de øvrige arvinger, kan der være mulighed for at mindske boafgiften og dermed sikre, at der udbetales en større nettoarv til de øvrige arvinger.

Det er alene afdødes eventuelle efterlevende ægtefælle og visse organisationer med et almennyttigt formål, der er fritaget fra at skulle betale boafgift. Arvinger i afdødes nærmeste familie skal betale en boafgift på 15 pct., når arven overstiger et bundfradrag, som i år 2015 er på kr. 272.900. Det bemærkes dog, at det er bundfradraget i dødsåret, som er afgørende ved beregningen af boafgiften.

Eventuelle arvinger udenfor afdødes nærmeste familie, skal – når boafgiften på 15 pct. er trukket fra arven – betale en tillægsboafgift på 25 pct. således, at boafgiften for disses vedkommende når op på i alt 36,25 pct.

Til afdødes nærmeste familie hører blandt andre afdødes børn, børnebørn, oldebørn, forældre osv. Arvinger uden for afdødes nærmeste familie er blandt andre søskende, nevøer og niecer.

Eksemplet nedenfor viser, hvad man kan opnå, hvis man efterlader sig børn, og boets nettoformue udgør kr. 1.000.000: 

Boets_nettoformue

Som det ses i eksemplet, bliver den udbetalte arv til børnene større i den situation, hvor der er testamenteret kr. 100.000 til en velgørende organisation på betingelse af, at organisationen betaler boafgiften for børnene. Afgiften til staten bliver mindre, og man støtter samtidig et godt formål.

Afgiftsreglerne er forholdsvis komplicerede, og det er derfor en god idé at kontakte advokat Stefan W. von Fintel, svf@delacour.dk eller advokat Lonnie Vestergaard Nielsen, lvn@delacour.dk, hvis du ønsker rådgivning om, hvorvidt du har mulighed for på en og samme gang at spare boafgiften, betænke en velgørende organisation og sikre, at dine øvrige arvinger får udbetalt mere i arv.