Er du lejer, kan der være grund til at tjekke din lejekontrakt for ulovligheder

Lejeret  Skrevet den 02.06.2015

Antallet af lejere er de seneste år steget markant. Ca. 167.000 flere bor til leje end for bare fire år siden, hvilket svarer til en stigning på ca. 7,7 procent. Er du en af de mange, der lejer din bolig, kan der være god grund til at få tjekket din lejekontrakt igennem.

Mange lejeres lejekontrakt indeholder f.eks. bestemmelser om lejens fastsættelse, som ikke gyldigt kan aftales. Lejernes LO anslår, at ca. 20 procent af lejerne i Danmark betaler for meget i form af ulovlige tillægsydelser.

Lejeloven bygger på det princip, at alle udgifter skal være indeholdt i lejen, medmindre de særskilt er undtaget, som det eksempelvis er tilfældet med el, varme og vand.

Det følger af en højesteretsdom fra 2009, at udlejer kun må opkræve den samlede husleje sammen med tillægsydelserne varme, vand og el. Højesteret har i dommen desuden fastslået, at adgangen til særskilt betaling for vand som tillæg til lejen er betinget af, at der er opsat særskilt vandmåler for pågældende lejemål.

Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen for beboelseslejemål, og reglerne giver som følge heraf ikke adgang til som tillæg til lejebetalingen at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion.

Andre tillægsydelser end el, varme og vand, som eksempelvis trappevask, viceværtservice og renovation kan derfor ikke lovligt opkræves ved siden af lejen som følge af lejelovgivningen og retspraksis.

Hvis du som lejer er blevet opkrævet ulovlige tillægsydelser, kan du som udgangspunkt kræve disse tilbagebetalt fra udlejer i op til 3 år efter, at tillægsydelserne er betalt. Der gælder nemlig efter dansk ret en hovedregel om forældelse på 3 år for økonomiske krav.

Bliver en udlejer pålagt at tilbagebetale de ulovligt opkrævede beløb til en eksisterende lejer, giver det som udgangspunkt ikke udlejer adgang til at sætte lejen tilsvarende op. Udlejer skal i et sådant tilfælde iagttage lejelovens regler om forhøjelse af huslejen og varsling heraf.

Er du i tvivl, om din lejekontrakt overholder reglerne i lejelovgivningen, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, svf@delacour.dk og advokat Lonnie Vestergaard Nielsen, lvn@delacour.dk, som gerne bistår dig med kvalificeret rådgivning herom.