Nyt lovforslag om registrering af reelle ejere

Selskabsret  Skrevet den 23.12.2015

Den 16. december 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren lovforslag om ændring af bl.a. selskabsloven, der vil medføre pligt for selskaber til at registrere deres reelle ejere.

Det fremsatte lovforslag vil medføre, at der fremover skal ske registrering af de reelle ejere i selskaber og andre tilsvarende juridiske personer, dvs. registrering af de fysiske personer, der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en væsentlig andel af selskabet eller den juridiske person.

Med lovforslaget får selskaber og andre tilsvarende juridiske personer samtidig pligt til fremover at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet ved at medvirke til en øget gennemsigtighed samt at gennemføre dele af 4. hvidvaskdirektiv, der bl.a. indeholder krav om at selskaber og andre juridiske personer skal indhente og registrere oplysninger om deres reelle ejere.

Læs mere om lovforslagets indhold i vores tidligere artikel på emnet her.