Kommissionen vil reformere ophavsretten i EU

Immaterielle rettigheder  Skrevet den 09.12.2015

Kommissionen varsler store ændringer af betydning for forbrugere og alle kreative erhverv i EU. Der er grundlæggende ændringer af ophavsretten på vej.

Onsdag fremlagde Kommissionen sit forslag til en reform og harmonisering af reglerne, der gælder for ophavsret på tværs af landene i EU. Kommissionen mener, at det er nødvendigt, med en reform af reglerne, da mange af dem er forældede og ikke tidssvarende til de muligheder som brugen af internettet åbner for benyttelse af værker, der findes elektronisk på tværs af landenes territoriale grænser. Kommissionen har derfor fremlagt et forslag til forordning om grænseoverskridende overførsel af onlineindholdstjenester og varslet en lang række yderligere lovgivningstiltag på det digitale og ophavsretlige område i 2016 og 17.

Hvert EU-land har i dag sine nationale regler for ophavsret, som er tilpasset EU’s direktiv om ophavsret (infoSoc-direktivet fra 2001). De forskellige landes regler ligner derfor hinanden, men der er stadig forskelle, og reglerne gælder kun inden for det enkelte EU-lands geografiske område, og bygger på det såkaldte territorialprincip.

Initiativet til en reform bygger på et ønske om, at EU’s borgere sikres en bredere adgang til lovligt udbud af indhold, som findes på nettet samtidig med, at forfattere og rettighedsindehavere beskyttes tilstrækkeligt og får en rimelig betaling for deres værker.

De problemstillinger som Kommissionen ønsker at gøre mere tidssvarende er således bl.a. brug af online tjenester med ophavsretligt beskyttet indhold på tværs af grænser. Kommissionen ønsker, at det skal være muligt for forbrugere at kunne medbringe og benytte de online tjenester som de har købt i deres land når de rejser internt i EU. En dansk forbruger skal kort sagt kunne bruge sit danske Netflix eller HBO-Noridc abonnement under en ferie i Frankrig.

En anden problemstilling der fokuseres på er forvaltning af rettigheder til musikværker. I denne henseende ønsker Kommissionen at reducere piratkopiering, hvilket kan ske på den måde, at f.eks. radiostationer nemt kan cleare rettigheder til musikværker gennem kollektive organisationer.

Med forslaget til ny forordning lægges dermed op til fundamentale indgreb i rettighedshaveres muligheder for selv at styre udnyttelsen af de ophavsretligt beskyttede værker i form af f.eks. film, musik, TV-serier mv., hvorfor forslaget også må forventes at blive mødt med kritik og skepsis fra disse.    

De forslag som Kommissionen fremlagde i dag, supplerer de seneste tiltag der er gjort for at opbygge et mere fleksibelt digitalt indre marked. Forud for dette tiltag har således været aftalerne om afskaffelse af roamingtaksterne i juni 2017 og en styrket indsats på at forbedre cybersikkerheden i EU.

For den konkrete betydning af de varslede ændringer for dit værk eller virksomhed, kontakt da DELACOUR.

Hele pressemeddelelsen fra EU-Kommissionen kan læses her >