TIR-Carnetindehaver kan anvende underleverandører

  Skrevet den 12.08.2015

SKAT har netop udsendt en præcisering af, at det i Danmark er tilladt, at en udførende vognmand kører med varer, som er omfattet af et TIR-carnet udstedt til den kontraherende fragtfører.

De danske myndigheder anerkender, at TIR-carnet-indehaveren kan vælge at antage en underleverandør (vognmand) til at udføre hele eller dele af transporten. Det er dog en betingelse, at vognmanden har et TIR-godkendelsesbevis.

Det vil i sådanne situationer fortsat være TIR-carnetindehaveren, der anses som den primære debitor for eventuel toldskyld, men den udførende vognmand kan i visse situationer blive solidarisk hæftende.