Mange landmænd kan reddes fra konkurs

Rekonstruktion  Skrevet den 19.08.2015

De fleste landmænd er for tiden hårdt presset og mærker ikke det generelle opsving. Det skyldes ekstraordinært hårdt pres på mælke- og svinepriser. En situation, der kalder på samfundsmæssig opmærksomhed, men som naturligvis også har stor bevågenhed fra banker og kreditinstitutter, som ønsker at begrænse tabene mest muligt.

Advokat og partner i DELACOUR, Johnny H. Madsen, er specialist inden for rekonstruktion af landbrug: ”Derfor er der i mange situationer, hvor der i øvrigt er tale om dygtige landmænd, som bliver ekstraordinært presset af de udefrakommende omstændigheder, også muligheder for at finde gode løsninger.”

Mange selvstændige landmænd har været presset gennem længere tid og føler måske efterhånden, at en konkurs er eneste mulighed, og at et almindeligt lønmodtagerjob synes mere attraktivt.

Det vil være et tab for vores samfund, hvis disse driftige landmænd mister modet og initiativet. Derfor er det vigtigt, at alle gode kræfter sættes ind på at finde løsninger” siger Johnny H. Madsen.

Hos DELACOUR har man samlet et team af specialister med særlig viden om landbrug, som bistår såvel landmænd som banker og kreditinstitutter. De har betydelig erfaring med rekonstruktion og afvikling af nødlidende landbrugsvirksomheder i samspil med finansielle kreditorer og virksomheden.

Som alternativ til konkurs peger Johnny H. Madsen på, at der på det seneste har vist sig muligheder for, at pensionskasser og andre investorer går ind og sikrer finansieringen af bedriften – eksempelvis med landmanden som forpagter. På den måde bevarer landmanden til en vis grad sin selvstændighed.

Endvidere kan forskellige former for rekonstruktion komme på tale. Det kan være som henstandsordninger evt. i kombination med rentenedsættelse eller som egentlige akkordordninger, hvor der sker gældsnedsættelse. Reglerne om rekonstruktion giver mulighed for, at alle kreditorer tvinges med under en ordning, som et flertal kan støtte op om.

Mulighederne er mange, men det kræver ifølge Johnny H. Madsen altid en tæt dialog med de banker og kreditinstitutter, der har pant. Ikke to sager er ens, og derfor er det en konkret vurdering i forhold til den enkelte landmand.