Har speditøren ret til fradrag for importmoms?

  Skrevet den 12.08.2015

Det har de seneste år været et omdiskuteret spørgsmål, om speditøren har ret til fradrag for importmoms opkrævet som følge af manglende overholdelse af en given toldprocedure, for eksempel manglende afslutning af en forsendelse. EU-Domstolen har den 25. juni 2015 besvaret spørgsmålet med et ”NEJ”.

Det er for mange speditører en kendt situation, at en forsendelse ved en fejl ikke afsluttes forskriftmæssigt, at varerne ikke frembydes forskriftmæssigt for SKAT ved grænsepassage, eller at der sker fejl i forbindelse med fraførelse af varerne fra midlertidig opbevaring, toldoplag eller frihavn.

SKAT vil i sådanne situationer opkræve told og importmoms hos den, der formelt set er ansvarlig for den toldprocedure, som i den konkrete situation ikke blev overholdt, hvilket betyder, at det i mange tilfælde er speditøren, der som hovedforpligtet eller bevillingshaver vil blive mødt med et krav fra SKAT.

SKAT har gennem en årrække opretholdt en praksis, hvorefter speditøren i sådanne situationer nægtes fradrag for importmoms opkrævet som følge af fejl i forbindelse med anvendelse af toldprocedurer.

EU-Domstolen har nu endelig slået fast, at denne praksis er i overensstemmelse med EU-retten.

Såfremt vareejer er indstillet på at medvirke, kan importmomsen imidlertid i henhold til dansk praksis blive neutral for alle involverede parter ved, at momsen viderefaktureres som et udlæg til vareejer, som herefter vil være berettiget til fradrag for importmomsen via dennes momsregnskab.

Speditionsbranchen må således indstille sig på, at det også fremadrettet vil kræve samarbejdsvilje fra vareejer, såfremt importmomsen i sådanne situationer skal neutraliseres.