Forældrekøb – fordele og ulemper ved køb af andelsbolig

Køb og salg af parcelhuse og ejerlejligheder  Skrevet den 11.08.2015

Mange nyudklækkede studenter har fået svar på, om de er optaget på deres drømmeuddannelse – og dermed starter også jagten på den perfekte studiebolig. Hvis man som forælder overvejer at købe en bolig til sit barn, bør der tages stilling til, om boligen skal være en andelsbolig.

Som udgangspunkt vil det være mere omkostningsfuldt at finansiere købet af en andelsbolig end købet af en ejerlejlighed. Det skyldes, at det ikke er muligt at optage et realkreditlån i en andelsbolig, idet det alene er muligt at finansiere et køb med et banklån, som økonomisk ofte vil være mere byrdefuldt end et realkreditlån. En ejerlejlighed kan derimod finansieres med et realkreditlån.

Der findes dog en anden mulighed for finansiering af en andelsbolig: Der er nemlig mulighed for, at forældrene optager et forholdsvist billigt realkreditlån i deres egen bolig, forudsat at der findes friværdi i deres egen bolig. Et sådant lån er billigere, da renten her er lavere end ved et andelsboliglån. Det lån, man som forælder optager i sin bolig, kan herefter viderelånes til barnet. Om lånet til barnet skal være rente- og afdragsfrit, er op til den enkelte. En mulighed kan være at lade lånet til barnet gøres rente- og af-dragsfrit i den periode, hvor barnet studerer.

Man skal sikre sig, at der udstedes et gældsbrev til barnet for det lån, der ydes. Hvis der ikke er styr på papirarbejdet, kan SKAT anse en pengeoverførsel til barnet som en gave, hvoraf der skal betales 15 % i afgift, dersom beløbet (i 2015) overstiger kr. 60.700.

Andre overvejelser skal også gøres, forinden man investerer i en andelsbolig til sit barn:

For det første skal man være sikker på, at pågældende andelsboligforening accepterer forældrekøb. Hvis foreningen ikke tillader forældrekøb, kan problemet måske løses ved at medfinansiere barnets køb af andelsboligen. Dette kan gøres ved, at købet af andelsboligen deles 50/50. På den måde finansierer barnet selv 50 % af købet.

For det andet skal man sikre sig, at andelsboligforeningen har en sund økonomi, hvilket kan være vanskeligt at vurdere, da man skal tage andelsboligens anslåede tekniske pris, maksimalprisen og foreningens regnskab i betragtning. Disse tre faktorer skal sammenholdes med hinanden, hvorefter foreningens gældsbyrde kan vurderes.

Det kan være vanskeligt at overskue både fordele og ulemper ved et køb af en andelsbolig samt finansie-ringen heraf, uanset om det gælder forældrekøb eller ej. Advokat Stefan W. von Fintel, svf@delacour.dk, og advokat Lonnie Vestergaard Overgaard, lvn@delacour.dk, har mange års erfaring inden for rådgivning om køb af fast ejendom, og står klar til at hjælpe dig med rådgivning herom.