Tysk motorproducent politianmeldt for misbrug af dominerende stilling

Konkurrenceret  Skrevet den 29.01.2014

Den tyske motorproducent Deutz AG og dennes danske forhandler misbrugte ifølge Konkurrenceankenævnet sin dominerende stilling ved at nægte at levere til en dansk virksomhed.

Den danske virksomhed Fleco deltog i et konsortium, som havde fået til opgave at renovere DSB's IC3-motorer. I den forbindelse forsøgte Fleco at købe reservedele til motorerne hos tyske Deutz AG, hvilket blev nægtet, hvorfor de var nødt til at købe reservedelene hos Deutz' officielle danske forhandler til en højere pris.

Konkurrencerådet fandt den 12. juni 2013, at Deutz havde misbrugt sin dominerende stilling iht. konkurrencelovens § 11 ved at nægte levering af reservedelene til den danske virksomhed. Derudover fandt Konkurrencerådet, at det var ulovligt, at Deutz og den danske forhandler havde indgået en aftale, hvorefter den danske virksomhed blev forhindret i at importere reservedelene.

Konkurrenceankenævnet stadfæstede den 10. december 2013 afgørelsen, hvorefter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som konsekvens heraf anmeldte sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Bagmandspolitiet)
med henblik på dennes strafforfølgning af sagen.

Det er usædvanligt, at udenlandske virksomheder politianmeldes for overtrædelser af den danske konkurrencelovgivning, da det kan være svært at forfølge sagen mod sådanne udenlandske virksomheder. I nærværende sag vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dog overtrædelsen som værende ganske alvorlig, ligesom det formentlig har været af betydning, at der er tale om en EU-baseret virksomhed.