Nye regler ved salg af andelsboliger pr. 1. januar

Andelsboligforeningsret  Skrevet den 20.01.2014

Lovændring pr. 1. januar 2014 om oplysningspligt, hvormed der fastsættes regler for, hvilke nøgleoplysninger, der skal udleveres til en andelsboligkøber forinden der indgås en aftale om overdragelse.

I en tidligere artikel omtalte vi, at Folketinget den 4. juni 2013 vedtog en lovændring, hvorefter Ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, blev bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for, hvilke nøgleoplysninger, der skal udleveres til en andelsboligkøber forinden der indgås en aftale om overdragelse.

Boligministeriet har i medfør heraf udstedt bekendtgørelse nr. 1539 af 16. december 2013 med ikrafttræden pr. 1. januar 2014.

I bekendtgørelsen er der bl.a. fastsat regler for, hvilke oplysninger overdrageren skal udlevere til køberen forinden overdragelsen finder sted, ligesom det er fastsat, at penge- og realkreditinstitutter skal indberette finansielle nøgleoplysninger til brug for et nøgleoplysningsskema, som skal udfyldes af en andelsboligforening på opfordring fra en andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig.

Bekendtgørelsen medfører, at en andelsboligkøber skal have udleveret følgende dokumenter:

Andelsboligforeningens vedtægter

  • Seneste årsregnskab og budget
  • Referat fra seneste afholdte ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger
  • Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet 
  • Seneste energimærke
  • Nøgleoplysninger om andelsboligforeningen
  • Nøgleoplysninger om den aktuelle andelsbolig til salg, herunder en opstilling af, hvordan prisen beregnes, med specifikation for andelen, udførte forbedringer og inventar
  • En erklæring fra andelsboligforeningen, hvis der er sket væsentlige ændringer i nøgleoplysningerne siden seneste godkendte regnskab eller seneste nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen 

Den væsentligste ændring er, at andelsboligforeningen nu pålægges at udfylde et "Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen" og "Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg". Nøgleoplysningerne fremhæver de væsentlige punkter ved foreningens økonomiske forhold og det er formålet, at de udleverede skemaer skal gøre det lettere for en eventuel køber, at gennemskue foreningens økonomiske situation. 

"Nøgleoplysningsskemaerne" kan begge ses som bilag til bekendtgørelsen.