Andreas Helgstrand frifundet for overtrædelse af Dyreværnsloven

Retssager  Skrevet den 08.12.2014

En for ridesporten principiel straffesag er afgjort.

Lørdag den 12. april 2014 holdt Helgstrand Dressage A/S det årlige åbent hus arrangement for kunder, forretningsforbindelser og interesserede. Hovedindholdet er fremvisning af stutteriets hingste.

Ridehallen var fyldt med omtrent 1500-2000 gæster.

I år var indlagt et indslag i programmet for dagen, hvor Andreas Helgstrand red sin tophest Akeem Foldager under instruktion af ekvipagens træner berider Morten Thomsen. Indslaget blev som arrangementet i øvrigt livestreamet på ClipMyHorse.

Både i forbindelse med indslaget og under sammenkomsten efter arrangementets ridemæssige del, blev indslaget med Akeem Foldager rost meget, ligesom Helgstrand Dressage A/S og Andreas Helgstrand selv modtog mange positive tilkendegivelser på mails og sms fra ind- og udland på dagen og i de efterfølgende dage.

Onsdag i den efterfølgende uge startede mareridtet for Helgstrand imidlertid, i forbindelse med der på internettet florerede nogle fotografier, der angiveligt var taget af Akeem Foldager 12. april 2014 og hvor hesten havde voldsomme sporemærker og blå tunge.

Det førte til en mediestorm uden sidestykke i ridesporten, til en personlig hetz mod Andreas Helgstrand, til opsigelse af sponsoraftaler hos Helgstrand Dressage A/S, til at Dansk Ride Forbunds appeludvalg af egen drift rejste sag mod Andreas Helgstrand og ultimativt efter pres fra bl.a. diverse internetmedier, til at Anklagemyndigheden rejste strafferetlig tiltale mod Andreas Helgstrand for overtrædelse af Dyreværnsloven.

Retten i Aalborg har 28. november 2014 afsagt dom i straffesagen mod Andreas.

Dommen lyder på en pure frifindelse af Andreas Helgstrand med den begrundelse, at Anklagemyndigheden ikke med de anonymt optagne fotos eller med resultatet af den dyrlægeundersøgelse Dansk Ride Forbund foranstaltede af Akeem Foldager 19. april 2014 har bevist, at Akeem Foldager havde blå tunge under ridningen 12. april 2014 i strid med Dyreværnsloven § 1, 2 og 17.

Andreas Helgstrand blev under straffesagen repræsenteret af advokat Sophus Bøgeskov Christensen, DELACOUR Advokatfirma.

  

Dommens afsigelse har givet anledning til refleksion over sagens forløb:
Sagen startede på baggrund af anonyme offentliggørelser på internettet, der blev suffleret af visse Facebook-sider og virksomheden Epona Media A/S.

Det er stærkt tankevækkende hvilken magt sådanne delvist anonyme aktører og virksomheder på internettet i vore dage kan have over andre mennesker og instanser.

Sågar Dansk Ride Forbund og selv Anklagemyndigheden blev presset til handling i form af disciplinærskridt og tiltalerejsning uden fornøden bevismæssig støtte, som det nu fremgår af retten i Aalborgs dom.

I lyset af de erfaringer denne sag har givet og på vegne af udøverne af ridesporten, kan man kun opfordre alle instanser i ridesporten, politiet og dyrlægestanden, i Danmark som internationalt, til i et koordineret og proaktivt forløb at forholde sig til ridesportens reglement, udstyr og bedømmelse, på en sådan måde at det ikke fremover skal være sådan at ryttere på alle niveauer skal føle sig angste for fotografer og strafferetlig forfølgning fordi de udøver en olympisk sportsgren med århundredelang tradition i henhold til sportens reglement.

Advokat Sophus Bøgeskov Christensen, der også er medlem af bestyrelsen i foreningen Hestens Værn, www.hestensvaern.dk, føler samtidig, at proportionaliteten i forhold til de dyreværnsmæssige problemstillinger, der opleves i Hestens Værns daglige arbejde og som findes i samfundet såvel blandt produktionsdyr som kæledyr, herunder heste, er helt fordrejet, når en sag som denne kan opstå og komme så vidt som tilfældet har været og håber at alle relevante aktører vil medvirke på en konstruktiv vis fremadrettet til gavn for dyrene, sporten og dens aktører.