Asbjørn Gajhede

Stud.jur. Aarhus
Forretningsområde
  • Inkasso
  • Leasing
  • Finansiering
  • Retssager

Asbjørn arbejder som stud.jur i team Finans og Inkasso. Hans primære arbejdsopgave er udarbejdelse af materialesamlinger til brug i retssager. Asbjørn finder bl.a. relevante uddrag af juridisk litteratur og retspraksis. Desuden møder Asbjørn selv af og til i fogedretten i sager om tilbagetagelse af finansierede aktiver, fx biler købt på kredit med ejendomsforbehold.

 Asbjørn er i gang med kandidatdelen af jurastudiet på Aarhus Universitet.