Signe Hartig Danielsen

Picco Aarhus

Profil

Signe arbejder som picco i Team Finans & Inkasso. Hun beskæftiger sig primært med sagsbehandling af insolvens- og fogedretlige sager og inkassobehandling. Derudover løser hun andre adhoc-opgaver for jurister og sekretærer.

Sideløbende med sit arbejde læser Signe jura på Aarhus Universitet.