Thomas Garder Bryde Bindseil-Hansen

Partner, Advokat (L) København
Forretningsområde
  • Sø- og transportret
  • Forsikringsret
  • Erhvervsret / Corporate
  • Internationale retsforhold
  • Retssager
  • Finansierings- og bankret
Fremmedsprog
  • Engelsk, de skandinaviske sprog
Møderet
  • Møderet for Landsret

Profil

Thomas har, med en baggrund som søretsadvokat i Kromann Reumert, som koncernadvokat for Wrist Group A/S / O.W. Bunker A/S samt medstifter af og partner i HAFNIA Advokatfirma, mange års erfaring med rådgivning indenfor shipping-, bunkers- og transportsektoren. Ydermere har han taget cyber risk til sig som et nyt kompetenceområde. Thomas trækker på et stærkt internationalt og personligt skabt netværk og yder løbende specialistrådgivning til danske og udenlandske klienter indenfor sine kompetenceområder.

Uddannelse

Cand.jur. fra Københavns Universitet, 2002
Advokat, 2005

Medlemskaber

Advokatsamfundet
Den Danske Søretsforening - CMI (Comité Maritime International)
Dansk Forening for Voldgiftsret

Undervisning og publikationer

Thomas har i en årrække været ekstern lektor i fagene International Transport Law og International Private and Procedural Law på Københavns Universitet og ekstern lektor i Køberet på Aalborg Universitet, og han giver ofte forelæsninger inden for sine kompetenceområder.

Thomas har af flere omgange bidraget med kommentarer til Den Kommenterede Sølov (Karnov).