Jon Lauritzen

Partner, Advokat (H) København
Forretningsområde
  • Ansættelses- og arbejdsret
  • IT-ret
  • Persondataret
  • Erhvervsret / Corporate
  • Skat
Fremmedsprog
  • Engelsk, de skandinaviske sprog
Møderet
  • Møderet for Højesteret, 2011

Jon beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning og er specialist inden for juridiske spørgsmål med relation til ansættelses-, skatte- og IT-ret. Inden for ansættelsesretten arbejder Jon med alle områder, der er relevante for private- og offentlige arbejdsgivere og yder også rådgivning til medarbejdere.

Jon har fungeret som ekstern lektor i skatteret ved Syddansk Universitet. Han har særligt interesse for skattesager ved domstolene samt sammenkædningen af skattemæssige forhold med ansættelsesretten.

Jon blev i 2016 udvalgt til at besidde kommissionen, som skal undersøge politiets håndteringen af Tibets demonstranter under den kinesiske præsidents besøg i Danmark. Desuden var Jon bisidder i skattesagskommissionen og statsløsekommissionen.

Undervisning

Jon er meget anvendt som kursusholder inden for ansættelsesret, persondata og markedsføringsloven, og afholder kurser for både offentlige og private virksomheder.

Uddannelse   

Cand.jur., 1998
Advokat, 2001


Hverv

  • Sven Wewers Fond