Jakob Nielsen

Partner, Advokat (H) Aarhus
Forretningsområde
  • Andelsboligforeningsret
  • Entrepriseret
  • Køb og salg af udlejnings- og investeringsejendomme
  • Lejeret
  • Projektudvikling
  • Projektsalg
  • Udstykning
Fremmedsprog
  • Engelsk
Møderet
  • Møderet for Højesteret, 2012

Profil

Jakob yder specialistrådgivning inden for forskellige områder vedrørende fast ejendom, herunder med fokus på projektudvikling, overdragelse af ejendomme, entrepriseret og erhvervslejeret samt rådgivning vedrørende boligforeninger.

Jakob bistår i den forbindelse bl.a. professionelle bolig- og erhvervsejendomsudviklere og ejendomsselskaber med køb og udvikling af ejendomme, entreprenører og tekniske rådgivere med udarbejdelse af kontrakter og førelse af rets- og voldgiftssager, samt boligforeninger med rådgivning om drifts-, vedtægts- og regnskabsmæssige forhold. Jakob fører desuden en række sager ved by og landsret om andelsforeningsretlige forhold, herunder prisfastsættelse af andele.

 

Uddannelse

Cand.jur., Århus Universitet, 2000
Advokat, 2003

  

Hverv

Det danske selskab for byggeret
Byggesocietet