Jens Weinkouff Højmark

Associeret partner, Advokat (L) Aarhus
Forretningsområde
  • Inkasso
  • Insolvensret og rekonstruktion
  • Retssager
  • Erhvervsret / Corporate
Fremmedsprog
  • Engelsk og tysk
Møderet
  • Møderet for Landsret, 2013

Profil

Jens´ primære fokusområde er de juridiske, kommercielle og praktiske aspekter vedrørende rekonstruktions- og insolvensretlige forhold, idet Jens yder rådgivning om bl.a. rekonstruktioner, konkurs, og panteretlige forhold, herunder virksomhedspant. I forbindelse hermed behandler Jens løbende et større antal konkursboer. Herudover beskæftiger Jens sig med generel erhvervsret og entrepriseret.

Jens har ført et betydeligt antal retssager og herved opnået stor procedureerfaring.

Som tidligere "husadvokat" i to større danske virksomheder har Jens endvidere opnået stor erfaring og indsigt i juridisk rådgivning i et kommercielt perspektiv samt oparbejdet et indgående kendskab til en virksomheds behov, herunder til praktisk anvendelig juridisk rådgivning.

 

Uddannelse

Cand.jur., 2003
Advokat, 2006
Certificeret Insolvensadvokat, 2013

 CDIA

Hverv

Medlem af bestyrelsen for Classic Race Aarhus Fond
Formand Round Table Danmark Klub 131 (RT 8000), 2015/2016
Medlem af bestyrelsen for Skanderborg Realskole