Tine Vestergaard Olesen

Advokatfuldmægtig Aarhus
Forretningsområde
  • Ansættelses- og arbejdsret
  • Virksomhedens kontrakter
  • Erhvervsret / Corporate

Profil

Tine beskæftiger sig med rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret, herunder særligt udarbejdelse af ansættelseskontrakter for lønmodtagere og direktører, opsigelse og bortvisning af medarbejdere, udarbejdelse af personalepolitikker, rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, kollektiv afskedigelse og brug af ansættelsesklausuler samt sager vedrørende overtrædelse af ligebehandlingsloven og anden diskriminationslovgivning opstået i forbindelse med ansættelse, opsigelse eller bortvisning af en medarbejder.

Tine beskæftiger sig derudover med generelle erhvervsretlige forhold, herunder virksomhedens kontrakter og selskabsret.

Tine har tillige erfaring med førelse af retssager ved de civile domstole.

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2015