Rasmus Sundstrup

Advokatfuldmægtig Aarhus

Rasmus arbejder som advokatfuldmægtig i Team Finans & Inkasso.

Uddannelse
Cand.jur, Aarhus Universitet, 2018

Undervisning og publikationer
Retsvidenskabeligt Tidsskrift 2017: "Sikret tredjemands retsstilling ved forsikringsbegivenhedens fremkaldelse efter FAL § 54, stk. 1 - Herunder afgørelsen U 2014.537 H"