Rasmus Claus Laugaard Pedersen

Advokatfuldmægtig København
Forretningsområde
  • Inkasso
  • Tilbagetagelsesforretninger
  • Leasing
  • Retssager
  • Fast ejendom og entreprise

Profil

Rasmus beskæftiger sig primært med insolvensretlige sager, herunder leasing- og finansieringsinkasso samt retssagsbehandling.

Rasmus har endvidere erfaring med køb og salg af fast ejendom.

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2016
Studieophold ved Universität Luzern, Schweiz, 2015
Studieophold ved University of Cambridge, England, 2014


Publikationer

Justitita, nr. 1, 37. årgang, DJØF Forlag, 2014: "Direkte krav ved fast ejendom"