Patrick Møller Toftegaard

Advokatfuldmægtig Aarhus
Forretningsområde
  • Erhvervsret / Corporate
  • Foreninger og fonde
  • Virksomhedsoverdragelse

Profil

Patrick beskæftiger sig hovedsageligt med erhvervsretlige forhold, herunder selskabsret og køb og salg af virksomheder (virksomhedsoverdragelser). I forbindelse hermed beskæftiger Patrick sig bl.a. med udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter samt kommercielle kontrakter.

Patrick har desuden indgående erfaring med rådgivning og tvisteløsning om bolig- og erhvervslejeretlige forhold, projektudvikling og overdragelser af fast ejendom og om fast ejendom generelt.

Patrick har tillige erfaring med civile retssager for domstolene og har som særligt interesseområde beskæftiget sig en del med crowdfunding.

Uddannelse

Cand.jur., Aarhus Universitet, 2015

Publikationer

”Urimelige erhvervslejeaftaler”, Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, T:BB.2016.878

”Aftalt regulering efter udviklingen i nettoprisindekset i omkostningsbestemte lejemål”, Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, T:BB.2016.450

”Hvad bør et pengeinstitut vide?”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, ET.2016.105

Undervisning

Patrick har igennem flere år undervist jurastuderende med særligt behov for støtte i deres studier, og Patrick holder ofte oplæg om de emner han løbende beskæftiger sig med.