Emilie Agerbak Halvorsen

Advokatfuldmægtig Aarhus
Forretningsområde
  • Udbudsret
  • Entrepriseret

Profil

Emilie beskæftiger sig primært med udbudsret, herunder gennemførelse af udbudsforretninger samt rådgivning om udbudsretlige emner og spørgsmål.
Emilie har tidligere arbejdet med udbudsret i både kommunalt og statsligt regi. Erfaringen fra det offentlige anvender hun aktivt og strategisk, når hun rådgiver offentlige ordregivere eller tilbudsgivere om udbudsret.

Uddannelse

Cand. jur., Aarhus Universitet, 2017
Udvekslingsophold, University of Aberdeen, Skotland, 2015