Emilie Agerbak Halvorsen

Advokatfuldmægtig Aarhus
Forretningsområde
  • Udbudsret
  • Entrepriseret
  • EU og konkurrenceret
  • Konkurrenceret

Profil

Emilie beskæftiger sig primært med entreprise- og udbudsret, herunder gennemførelse af udbudsforretninger, kvalitetssikring af udbudsmaterialer og kontrakter samt rådgivning om entreprise- og udbudsretlige emner og spørgsmål.

Emilie har tidligere arbejdet med udbudsret i både kommunalt og statsligt regi. Erfaringen fra det offentlige anvender hun aktivt og strategisk, når hun rådgiver offentlige ordregivere eller tilbudsgivere om udbudsret.

Uddannelse

Cand. jur., Aarhus Universitet, 2017
Udvekslingsophold, University of Aberdeen, Skotland, 2015