Andrea Herberg

Advokatfuldmægtig Aarhus
Forretningsområde
  • Fast ejendom og entreprise
  • Køb og salg af parcelhuse og ejerlejligheder
  • Gældssanering
  • Privatret
  • Dødsbobehandling og testamenter

Profil

Andrea beskæftiger sig primært med rådgivning om fast ejendom, herunder køb og salg af parcelhuse og ejerlejligheder samt udarbejdelse af kontrakter. Herudover beskæftiger Andrea sig med rådgivning om testamenter og ægtepagter samt udfærdigelse heraf.

Uddannelse

Cand.jur., Aarhus Universitet, 2017
Udvekslingsophold, Queensland University of Technology, Brisbane, Australien, 2015