Sandra Marquardsen

Advokat Aarhus
Forretningsområde
  • Insolvensret og rekonstruktion

Profil

Sandra arbejder primært med insolvensretlige sager, herunder konkurs- og rekonstruktionssager samt alle former for inddrivelser af fordringer. I forbindelse hermed beskæftiger Sandra sig bl.a. med rådgivning af nødlidende virksomheder samt håndtering af kreditors interesser i krisesituationer. Sandra møder i sager for skifteretten og fogedretten i forbindelse hermed.

Sandra har ført en række retssager bl.a. omkring fortolkning af kontrakter og deres betydning for erhvervsretlige opgør. Sandra behandler endvidere indsigelsessager for DELACOURs store inkassoafdeling, og fører en del af de retssager der udspringer heraf.

Sandra har erfaring som både virksomhedsindehaver og virksomhedsjurist, og hun er solidt regnskabsmæssigt funderet, hvorfor hun har oparbejdet en konkret virksomhedsforståelse. Derfor beskæftiger Sandra sig også med selskabsret og generel virksomhedsrådgivning.

Uddannelse

Cand.jur., Aarhus Universitet 2011
HD 1. del 2014
Advokat, 2017

Undervisning

Sandra holder ofte seminarer omkring debitorstyring og håndtering af nødlidende virksomheder