Michael Klejs Pedersen

Advokat (L) Aarhus
Forretningsområde
  • Ansættelsesret
Fremmedsprog
  • Engelsk
Møderet
  • Møderet for Landsret, 2007

Profil

Michael beskæftiger sig hos DELACOUR med rådgivning indenfor arbejds- og ansættelsesret.

Han har gennem mere end 10 år rådgivet virksomheder, faglige organisationer, direktører / ledende medarbejdere og lønmodtagere indenfor dette specialeområde. Derudover har Michael ført et betydeligt antal sager ved domstolene, i det fagretlige system og ved private voldgifter.

Michael rådgiver primært omkring direktørkontrakter, funktionærkontrakter, provisions- og incitamentsordninger, opsigelse/bortvisning, fratrædelsesaftaler, konkurrenceklausuler og kundeklausuler, forretningshemmeligheder i ansættelsesforholdet, forskelsbehandling/ligebehandling, masseafskedigelser, de ansattes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, overenskomstmæssige forhold. persondataret med særlig fokus på HR-administration, medarbejderaktionærers retsstilling, ansættelsesretlig due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, strafferet med tilknytning til ansættelsesforholdet/ arbejdsmiljø m.v. og direktørens/medarbejderens skattemæssige forhold.

 

Uddannelse

Advokat, 2008
Cand.jur., Aarhus Universitet, 2004

Hverv og medlemsskaber

Medlem af Danske Ansættelsesadvokater

Publikationer

Kompensation for konkurrence og kundeklausuler.
Forlaget Zenon (marts 2014)