Maria Adelheid

Advokat Aarhus
Forretningsområde
  • Finansiering
  • Leasing
  • Retssager
Fremmedsprog
  • Engelsk

Profil

Maria arbejder primært med insolvens- og finansieringsretlige sager. Maria beskæftiger sig med erhvervsrådgivning i relation til kredit- og låneaftaler samt løsørefinansiering, herunder tilbagetagelse af aktiver i henhold til kreditaftaleloven.

Herudover har Maria gennem den seneste tid opbygget stor ekspertise inden for inddrivelse af offentlige krav, herunder særligt håndtering af tvangsauktioner på baggrund af fortrinsberettigede krav.

Maria har endvidere stor erfaring med diverse problemstillinger i relation til både finansiel og operationel leasing samt brug af tilbagekøbsgarantier i låneforhold. Hun rådgiver således om udarbejdelse af kontrakter og garantidokumenter.

Endelig har Maria ekspertise indenfor de tilknyttede forsikringsmæssige forhold, herunder særligt kreditgivers brug af panthaverdeklarationer. Herunder forestår Maria behandlingen af retssager i forbindelse med insolvens- og finansieringsretlige sager.


Uddannelse

Cand. jur., Aarhus Universitet, 2008
Advokat, 2011