Maria Adelheid

Advokat Aarhus
Forretningsområde
  • Finansiering
  • Leasing
  • Retssager
Fremmedsprog
  • Engelsk

Profil

Maria arbejder primært med insolvens- og finansieringsretlige sager. Maria beskæftiger sig med erhvervsrådgivning i relation til kredit- og låneaftaler samt løsørefinansiering, herunder tilbagetagelse af aktiver i henhold til kreditaftaleloven.

Maria har endvidere stor erfaring med diverse problemstillinger i relation til både finansiel og operationel leasing samt brug af tilbagekøbsgarantier i låneforhold. Hun rådgiver således om udarbejdelse af kontrakter og garantidokumenter.
Endelig har Maria ekspertise indenfor de tilknyttede forsikringsmæssige forhold, herunder særligt kreditgivers brug af panthaverdeklarationer.
Herunder forstår Maria behandlingen af retssager i forbindelse med insolvens- og finansieringsretlige sager.

 

Uddannelse

Cand. jur., Aarhus Universitet, 2008
Advokat, 2011