Kasper Kabel Revsbech

Advokat Aarhus
Forretningsområde
  • Retssager
  • Køb og salg af heste

Profil

Kasper er tilknyttet DELACOURs procesafdeling og har betydelig erfaring med førelse af retssager, herunder i relation til hestebranchen.

Kasper beskæftiger sig endvidere med rådgivning om erhvervsretlige forhold.

Endvidere bistår Kasper i et vist omfang i sager af offentligretlig karakter.  

Uddannelse

Cand. jur., Aarhus Universitet, 2013
Advokat, 2016