Jens Lillelund Hammer

Advokat Aarhus
Forretningsområde
  • Entrepriseret
  • Rådgiveransvar
  • Forsikrings- og erstatningsret
  • Køb og salg af udlejnings- og investeringsejendomme
  • Lejeret
  • Projektudvikling
  • Retssager

Profil:

Jens beskæftiger sig primært med tvister og rådgivning i relation til fast ejendom.

Herunder fører Jens rets- og voldgiftssager inden for sagsområderne entrepriseret, lejeret, rådgiveransvar og mangler ved fast ejendom, hvor han repræsenterer virksomheder og offentlige myndigheder.

Videre yder Jens rådgivning om indgåelse af kontrakter i forbindelse med entrepriser, projektudvikling samt køb og salg af ejendomme.

Uddannelse:

Cand.jur., Aarhus Universitet, 2012.

Advokat, 2015

Publikationer:

Retsvidenskabeligt Tidsskrift (Rettid) - Juridisk Institut – 2013: Springende regres i entrepriseforhold.