Jacob Pehrson

Advokat (L) København
Forretningsområde
  • Retssager
  • Konkurs
  • Leasing
  • Tvangsauktioner
  • Inkasso
  • Køb og salg af parcelhuse og ejerlejligheder
Fremmedsprog
  • Engelsk

Profil

Jacob beskæftiger sig primært med det insolvens- og finansieringsretlige område.

Han er specialist indenfor løsørefinansiering - herunder leasingforhold og kreditaftaleretlige forhold. Han fører i den forbindelse adskillelige retssager samt forestår procedurer i fogedsager.     
 
Jacob har desuden stor erfaring med behandling af konkursboer samt inkasso. I forlængelse af dette har han også ansvaret for behandling af tvangsauktioner.
Jacob har endvidere erfaring med køb og salg af fast ejendom.

 

Uddannelse

Cand.jur., Aarhus Universitet, 2011
Advokat, 2014

 

Undervisning og publikationer

Retsvidenskabeligt Tidsskrift 2012: Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion.

Jacob har undervist i formueret på 3. år af den juridiske bacheloruddannelse på Aarhus Universitet.