Jacob Nim Jørgensen

Advokat Aarhus
Forretningsområde
  • Køb og salg af udlejnings- og investeringsejendomme
  • Lejeret
  • Projektsalg
  • Retssager

Profil

Jacob beskæftiger sig hovedsagelig med rådgivning vedrørende fast ejendom herunder entrepriseret, projektudvikling, lejeret, andelsboliger samt køb og salg af udlejningsejendomme, herunder udarbejdelse og forhandlinger af kontrakter. 

 

Uddannelse

Advokat, 2017
Cand.jur., Aarhus Universitet, 2014
National University of Singapore 2013

 

Publikationer

Retsvidenskabeligt Tidsskrift (Rettid) - Juridisk Institut – 2014: Rådgiveransvar ved entreprise - herunder for forsinkelseskrav