Daniel Egeberg Markussen

Advokat København
Forretningsområde
  • Ansættelses- og arbejdsret
  • Persondataret

Profil

Daniel arbejder primært med rådgivning indenfor ansættelsesretten. Gennem flere år har han rådgivet virksomheder, faglige organisationer, direktører og lønmodtagere indenfor dette specialeområde. Derudover har Daniel ført en række sager vedrørende ansættelsesretlige tvister ved de civile domstole, arbejdsretten og diverse nævn.

Daniel har videre stor erfaring med udarbejdelse af kontrakter for lønmodtagere og direktører, opsigelse og bortvisning af medarbejdere, udarbejdelse af personalepolitikker,  rådgivning ifbm. virksomhedsoverdragelse, kollektiv afskedigelse og brug af ansættelsesklausuler samt sager vedrørende overtrædelse af ligebehandlingsloven og anden diskriminationslovgivning opstået i forbindelse med ansættelse, opsigelse eller bortvisning af en medarbejder.

Uddannelse

Cand. Jur, Aarhus Universitet 2013
Advokat, 2016

Undervisning

Daniel har en bred erfaring med undervisning inden for ansættelsesretten og afholder jævnligt kurser inden for dette område.

Hverv

Medlem af Danske Ansættelsesadvokater
Medlem af EELA – European Employment Lawyers