Anders Boserup Lauridsen

Advokat (L) Aarhus
Forretningsområde
  • Inkasso
  • Leasing
  • Finansiering
  • Retssager
Fremmedsprog
  • Engelsk
Møderet
  • Møderet for Landsret, 2016

Profil

Anders arbejder primært med finansierings- og insolvensretlige sager. I forbindelse hermed beskæftiger Anders sig bl.a. med tilbagetagelse af finansierede aktiver, rådgivning om kontraktgrundlaget for forskellige former for løsørefinansiering og førelse af retssager vedrørende finansieringsretlige tvister.

Anders har videre oparbejdet et indgående kendskab til kautioner, garantier og støtteerklæringer, og hvordan kreditorer i henhold til disse erklæringer varetager deres retsstilling på bedst mulig vis. Anders har i denne forbindelse ført en række sager om kautionsforhold, bl.a. om sondringen mellem erhvervsmæssige og private kautioner samt kautioners rækkevidde og omfanget af pengeinstitutters rådgivningsforpligtelse i forbindelse med indhentelse af kautioner. Endelig holder Anders oplæg for bl.a. pengeinstitutter om kautioner.

Anders favner i øvrigt bredt, når det kommer til generelle, erhvervsretlige problemstillinger, og Anders fører også i denne forbindelse ofte retssager.

 

Uddannelse

Udvekslingsophold på South Texas College of Law, Texas, 2011
Cand. Jur, Aarhus Universitet 2013
Advokat, 2016

 

Publikationer

Indfrielse af ansvarlig lånekapital – herunder gennem modregning, 2013, Forlaget Boggruppen.

Undervisning

Anders er manuduktør i Formueret I & II hos Aspiri A/S, og han er ekstern lektor i Finansieringsret på Aarhus Universitet (cand.merc.aud).

Hverv

Anders er formand for ”Yngre Jurister” i Aarhus.

Medlem af foreningen for Procedureadvokater.