Legal notice & Disclaimer

Indholdet på DELACOURs hjemmeside er udelukkende ment som general information og service og kan ikke betragtes som rådgivning eller træde i stedet for rådgivning. DELACOUR kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på hjemmesiden eller for læserens dispositioner på baggrund heraf.

Tekst og billeder på hjemmesiden er ophavsretligt beskyttede. Med mindre det specifikt er angivet, at indhold kan downloades, fordrer enhver lagring, kopiering og videregivelse skriftligt samtykke fra DELACOUR.