Mød en advokat

Advokat Pia Lykke Mathiasen

 Pia -lykke -pedersen

Da jeg i 2010 blev cand. jur. fra Københavns Universitet gik jeg målrettet efter at blive advokat. Jeg havde en ambition om ansættelse i en mellemstor advokatvirksomhed
med et højt fagligt niveau, hvor der var mulighed for faglig udvikling kombineret med et godt socialt arbejdsmiljø. Jagten på drømmejobbet gik i gang og i maj 2010 blev jeg, til min stor glæde, ansat som advokatfuldmægtig i insolvensafdelingen i DELACOUR, København.  

Som advokatfuldmægtig fik jeg ret hurtigt følelsen af, at jeg var blevet en del af en større organisation, hvor der var fokus på den enkelte medarbejdes udvikling, men jeg var heller ikke i tvivl om, at DELACOUR stillede høje krav til min faglighed, mit engagement og min professionalisme i forhold til klienterne. Som advokatfuldmægtig beskæftigede jeg mig primært med insolvensretlige sager herunder civile retssager, finansiering af løsøre, tvangsauktioner og konkursbehandling. Jeg fik hurtigt et selvstændigt ansvar for en sagsporteføjle og skulle i den forbindelse sørge for, at sagerne blev løst med det bedst mulige resultat for klienterne. Den selvstændige sagsbehandling medførte blandt anden en del klientkontakt og forhandlinger med modparter, hvilket var med til at udvikle mig meget.

Hos DELACOUR arbejder vi med et "tilgængelighedsprincip"/"åben-dør-politik", hvor
alle - så vidt muligt - arbejder med åbne døre, hvilket gør det lettere at sparre med sine kollegaer. Et element, som jeg finder meget vigtigt, specielt når man er  fuldmægtig/under oplæring.

I foråret 2013 skiftede jeg afdeling til vores M&A afdeling i København, der primært beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser og generel selskabsret. Et retsområde der, for mig, var helt nyt. Jeg oplevede igen en arbejdsplads, der havde stor fokus på min personlige udvikling og partnere der tog aktiv del i min oplæring i form af konstruktiv kritik, feedback og vejledning. 

Min ugentlige arbejdstider er meget varierende alt efter det aktuelle sagspres og deadlines mv. Det afgørende er, at vi er tilgængelige, når klienterne har brug for vores bistand uanset ugedag og tidspunkt. Der er ingen tvivl om, at mit arbejde fylder en stor del af mit liv, men jeg nyder at gå på arbejde og værdsætter de faglige udfordrende, den daglige alsidigheden, fleksibiliteten og den uformelle omgangstone blandt mine kollegaer (uanset anciennitet og lokation), så reelt kan man sige, at mit arbejde er blevet en integreret del af min livsstil.  

Kontaktoplysninger til Pia kan findes her.